Семинар „Подготовка на малките и средните предприятия в България за включване в Единния Европейски пазар"

На 27.10.2006г. от 9.30 часа в зала 208 в Бургаски свободен университет се проведе заключителен семинар по проект „Подготовка на малките и средните предприятия в България за включване в Единния Европейски пазар: методология за фирмен анализ и планиране при кандидатстване за финансиране със средства от ЕС”.

Проектът е финансиран от университетски фонд „Научни изследвания” в БСУ.

Гост лектори в семинара бяха експерти от Дирекция „Управление на средствата от ЕС” в Министерство на финансите и Дирекция „Предприсъединителни програми и проекти” в Министерство на икономиката и енергетиката, които изнесоха следните доклади:

  • Обща кохезионна политика на ЕС” – мл. експерт Борислав Петков от Министерството на финансите.
  • Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” – държ. експерт Недко Натов от Министерство на икономиката и енергетиката.

Автори на методологията са:

Гл. ас. Галина Куртева

Ст. ас. Вилислав Петров

Ст. ас. Гергана Николова

Ст. ас. Ирена Кунева