Специалностите от направление “Икономика” към Центъра по икономически и управленски науки на БСУ получиха 6-годишна акредитация от НАОА

Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) е държавният орган, който признава правото на висшите училища да дават висше образование чрез оценяване на качеството на предлаганото от тях обучение.

Както институционалната акредитация, дадена на БСУ през месец май 2006 г., така и акредитацията на специалностите от други направления в БСУ е за максималния срок, предвиден от Закона за висшето образование – шест години, и е присъдена за доброто и съпоставимо с европейските стандарти качество на учебните планове, програми и методи на преподаване, за високата квалификация на преподавателския състав, за постиженията на преподавателите и студентите в научните и приложни изследвания, за осигурените отлични условия на материалната и технологична учебна среда.

Дадената акредитационна оценка е в резултат от вложения труд и творческата енергия както на преподавателите, така и на студентите от Центъра по икономически и управленски науки.

Академичното ръководство поздравява всички преподаватели и студенти от Центъра по икономически и управленски науки и им пожелава да работят със самочувствието и всеотдайността на успяващи хора.