Специалностите от направление "Компютърни мрежи и комуникации" и "Компютърни системи и технологии" към Центъра по информатика и технически науки на БСУ получиха 6-годишна програмна акредитация от НАОА - максималният срок за акредитация, регламентиран от З

В началото на юни 2009 г. специалностите от направление "Компютърни мрежи и комуникации" и " Компютърни системи и технологии" към ЦИТН на БСУ получиха 6-годишна акредитация от НАОА - максималният срок за акредитация, регламентиран от Закона за висшето образование.

Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) е държавният орган, който признава правото на висшите училища да дават висше образование чрез оценяване на качеството на предлаганото от тях обучение.

Дадената оценка е признание за най-високо качество на обучението в БСУ, и конкретно в направления "Компютърни мрежи и комуникации" и " Компютърни системи и технологии" на Центъра по информатика и техничекски науки.

Както институционалната акредитация, дадена на БСУ през месец май 2006 г., така и акредитацията на специалностите от други направления в БСУ е за максималния срок, предвиден от Закона за висшето образование – шест години, и е присъдена за доброто и съпоставимо с европейските стандарти качество на учебните планове, програми и методи на преподаване, за високата квалификация на преподавателския състав, за постиженията на преподавателите и студентите в научните и приложни изследвания, за осигурените отлични условия на материалната и технологична учебна среда.

Дадената акредитационна оценка е признание за вложения труд и творческата енергия както на преподавателите, така и на студентите от Центъра по информатика и технически науки.

Академичното ръководство поздравява всички преподаватели и студенти от Центъра по информатика и технически науки и специално преподавателите и студентите от направления "Компютърни мрежи и комуникации" и " Компютърни системи и технологии" по повод получаването на програмната акредитация! !

Честито, колеги!