Среща с най-високопоставената българка в администрацията на ЕК в Брюксел

Във връзка с отбелязването на 20-годишната от създаването на Бургаския свободен университет, Центърът за икономически и управленски науки организира Предконферентна среща „Акценти във възможна (2014-2020 г.) ОП „Развитие на Югоизточен район за планиране”.

Предконферентната среща е със специалното участие на Чарлина Вичева, Директор на РИДЖИО Х (Дания, Естония, Латвия, Литва, Полша, Швеция, Финландия) в Генерална дирекция „Регионална политика” на Европейска комисия и ще бъде под формата на кръгла маса.

Предконферентната среща ще се проведе  на 23.06.2011 г. от 14.00 ч. в Конферентния център на БСУ.