Стартира нова стажантска програма „Висок старт” за студентите от специалност „Връзки с обществеността”

 stajСпоразумението за сътрудничество при организиране и провеждане на стажантската програма беше подписано между Община Бургас и Бургаски свободен университет. Новият проект  ще даде възможност на студентите от специалност „Връзки с обществеността”  да приложат на практика знанията си в сферата на PR-а и масовите комуникации. Те ще имат възможност в рамките на една учебна година да работят съвместно със специалистите от Дирекция „Култура, маркетинг и връзки с общестеността” по изготвена комуникационна програма.Тя ще включва основните културни прояви в Община Бургас, утвърдени по приетия бюджет от Общинския съвет. След края на програмата всеки участник ще получи удостоверение и отчетна карта, отразяваща професионалното му участие. За включане на студенти в стажантската програма ще се използва съществуващата Студентска PR агенция към БСУ.

Подписаният документ за сътрудничество продължава трайното и полезно сътрудничество с Община Бургас. Подобен студентски стаж стартира в началото на годината за студентите от специалностите „Право” и „Публична администрация”. stajЦелта на съвместната дейност между Община Бургас и Бургаски свободен университет е да се подобри практическата подготовка на студентите и да се създадат добри възможности за професионална реализация  и кариерно развитие на завършващите БСУ.

Споразумението за сътрудничество беше подписано от Кмета на Община Бургас Димитър Николов и Ректора на Бургаски свободен университет проф. д-р Васил Янков. Присъстваха Президентът на БСУ проф. д-р Петко Чобанов, зам.-кметът Йорданка Ананиева, деканът на ЦХН доц. д-р Евелина Динева, представители на Студентската PR агенция.