Стартира проектът „Европейски аспекти и национални практики на PR 2.0“ със студенти от 4 държави

Съвременни подходи в обществените комуникации представят в БСУ

 Бизнесът принадлежи на клиентите

PR2.0 BSUС лекция по „Реклама 2.0” стартира проектът „Европейски аспекти и национални практики на PR 2.0”. Интензивното обучение по онлайн връзки с обществеността в БСУ се осъществява за първи път в България и цели участниците да развият умения и компетенции в използването на ефективна двустранна комуникация в социални мрежи и медии.

Студенти и преподаватели от Бургаския свободен университет,  Политехническия институт на Порталегре (Португалия), университета в Тарту (Естония) и университета Яшар (Турция) са партньорите, участващи в този проект. Обучението стартира на 20-ти май и ще продължи до 29-ти май 2013 г.

Екипът по проекта доц. д-р Диана Попова (ръководител) и ас. Милен Филипов  обясниха, че обучението е насочено към  стратегическото използване на социални медии и мрежи за водене на двустранна комуникация, онлайн брандинг, SEO оптимизация на онлайн текстове и др.

В продължение на десетте дни общо двадесет студенти и петима преподаватели ще обменят опит. През всеки един от дните по един преподавател от всяка страна  ще води лекция, свързана с иновативните подходи в PR-а и рекламата и потенциала на глобалната онлайн комуникация. И тъй катоPR2.0 BSU тенденцията е клиентите да са активна страна в бизнес взаимоотношенията, са застъпени теми, свързани с това как организациите да общуват ефективно както със своите потребители, така и с вътрешните си публики. Работният език е английски.

Силни страни на проекта са работата в смесени групи и практическите задачи, които участниците да изпълняват за време.

Зам-ректорът по НИД и международно сътрудничество проф. дпн Галя Христозова и деканът на Центъра на хуманитарни науки доц. д-р Евелина Динева приветстваха гостите и им пожелаха наред с обучението да създадат и добри приятелства в България.

Участниците ще се запознаят с българската култура, ще посетят исторически забележителности на територията на Община Бургас.

Проектът се осъществява по Интензивните програми на Еразъм. Амбицията на екипа от БСУ е следващата година проектът да се осъществи в някой от другите партньорски университети.