Стипендиите са изплатени

Stipendii BSU

 

Стипендиите за летния семестър на учебната 2012-2013 г. по проект „Студентски стипендии” по ОП „Развитие на човешките ресурси” са преведени по банковите сметки на класираните студенти.

Изплатени са общо 92 400 лв. за 154 стипендии за успех и 10000 лв. за 50 специални стипендии.