Стипендиите са изплатени

Стипендиите за зимния семестър на учебната 2013-2014 г. по проект „Студентски стипендии” по ОП „Развитие на човешките ресурси” са преведени по банковите сметки на класираните студенти.

Изплатени са общо 70 320 лв. за 118 стипендии за успех и 5800 лв. за 29 специални стипендии.