Студенти и преподаватели от БСУ ще посетят ЦЕРН

Студенти и преподаватели от БСУ ще посетят ЦЕРН

На 30 и 31 октомври 2014 г. студенти и преподаватели от Центъра по информатика и технически науки към Бургаския свободен университет (ЦИТН към БСУ) ще посетят с учебна цел „Големия адронен колайдер”. Колайдерът се намира в Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева и стъпва на териториите на Швейцария и Франция.

Програмата е предназначена за студенти от специалности "КЕ за ВЕИ”, „ЕЕ”, „КСТ”, „ИКН” и „СИ”, но в нея могат да се включат и всички настоящи и бъдещи студенти от БСУ, които проявяват интерес. При посещението в ЦЕРН те ще изслушат специализирани лекции и ще наблюдават експерименти от изследователската му програма.

ЦЕРН е основан на 29.09.1954 г., а България е пълноправен член от 1999 г. и български учени активно работят в изследователските програми на центъра. На 30.04.1993 г. там се ражда и световната мрежа без която съществуването на съвременния свят е немислимо – „Internet”. В ЦЕРН се работи и по създаването на технологии за използване на нетрадиционни възобновяеми енергийни източници за съвременната енергетика.

Повече информация за програмата на посещението можете да получите на тел. 056 900 459 или на адрес kdimitrov@bfu.bg от доц. д-р Камен Сейменлийски, зам.-декан на ЦИТН към БСУ.