Студенти магистри от Казахстан на обучение в БСУ

БСУНа 16.11.2013 г. приключи научно-педагогическият стаж за студенти магистри от Казахския държавен женски педагогически университет, гр. Алмати, Република Казахстан на тема „Съвременни европейски модели на социалната корективна подкрепа за деца с ограничени възможности“.

Стажът се проведе в Бургаския свободен университет в рамките на 2 седмици, от 4.11. до 16.11.2013 г., съгласно БСУМеморандума за взаимно разбиране, подписан между Казахския държавен женски педагогически университет и Бургаския свободен университет и въз основа на разработен от Програмния съвет на специалност «Социални дейности» учебен план и програма.

Стажът завърши с издаване на сертификати за участие, които бяха връчени от зам.-ректора по МС и НИД проф. дпн Галя Христозова.