Студенти-магистри от Казахстан получиха сертификати от лятно училище в БСУ

Студенти-магистри от Казахстан получиха сертификати от лятно училище в БСУ

На 27.08.2014 г. Ректорът на Бургаския свободен университет проф. дпн Галя Христозова връчи сертификати на участниците в лятното училище, проведено в БСУ през периода 18-27.08.2014 г. на тема „Социална синергия и себепознание: психологически аспекти на развитието, кризисна интервенция и приобщаващо образование“.

Участниците бяха 15 студенти-магистри от Казахския национален университет „Ал Фараби” в гр. Алмати, Република Казахстан.

В продължение на 10 дни студентите разширяваха компетентностите си в областта на психологията на развитието, кризисната интервенция и приобщаващото образование и на основата на професионален диалог обменяха идеи за добри практики в проектирането на социални и педагогически модели за работа с деца и възрастни в Република Казахстан и Република България.

Студентите изразиха своите мнения и впечатления от обучението в БСУ.

Тематичните модули се водиха на английски и на руски език от преподавателите на Центъра по хуманитарни науки – доц. д-р Пепа Митева,  доц. д-р Ицка Дерижан, доц. д-р Румен  Бостанджиев, гл. ас. д-р Генчо Вълчев и гл. ас. Красимира Минева.

 

DSC_7280.jpg