Студенти на БСУ с награди от конкурс за СНТ

Студентите Николай Севдалинов Борисов от IV курс, специалност „Компютърни системи и технологии” и Йордан Йорданов Даскалов - I курс специалност "Информатика и компютърни науки", спечелиха съответно 3-то и 2-ро място на Юбилейната студентска научна конференция на Варненския технически университет проведена на 4 април 2012 г. с доклади: „Моделиране на ИСАР сигнали в множество от приемници и реконструкция на образи" и "Програмен продукт за качване и архивиране на схеми по електроника в интернет пространството - SchematicsX".

gramota    gramota