Студенти от БСУ с награди от олимпиадата по компютърна математика

mathОт 20 до 22 октомври 2011 г. в техническия университет Габрово се състоя първата в Р.България студентска олимпиада по компютърна математика – „CompMath 2011“. В нея взеха участие студенти от пет висши училища: ТУ Габрово, ТУ Русе, ТУ Велико Търново и Бургаски свободен университет. БСУ бе представен от четирима студенти: Адрeане Димитрова, Стоян Узунов, Радостин Георгиев и Сашо Калъчев. Ръководител на участниците е гл.ас. Димитър Минчев. Целта на олимпиадата е да се демонстрират уменията на студентите да решават математически задачи с помощта на компютър и програмни продукти за математика. Използвани бяха следните среди: Mapple, Mathematica и Matlab. Състезанието бе индивидуално, като всеки участник получи тридесет математически задачи и четири часа време за решаването им.math

Студентката  Адреане  Димитрова от БСУ получи диплом за „Най-добре представил се участник на MATLAB“.