Студенти от БСУ с участие в международния проект „E-learning for all”

В периода 23-26 март 2011 Бургаският свободен университет ще бъде домакин на третата транснационална среща по проекта „E-learning for all”. Страни партньори по проекта са Англия, Германия, Словакия и България. 

Целта на проекта е чрез информационните технологии да се намалят дискриминационните практики в образованието, да се даде възможност за равен шанс на уязвимите групи, да се повдигне себеоценката им. Придобитите лични, социални и професионални умения ще ги направят по-отговорни и подготвени граждани.

Бургаският свободен университет е включен в проекта  по инициатива на доц. д-р Емил Бузов, изпълнителен директор на фондация „Стъпка по стъпка” и ръководител на проекта за България.

Очаква се след изработването на  платформа за E-learning младите хора да получат възможност не само за достъп до повече знания, но до обмен на информация и опит за работа при решаване на различни проблеми.

През месец юли 2010 г. студенти от БСУ посетиха Словакия, която бе домакин на втора подобна среща, където всяка от участващите страни презентира резултатите от предварително направена анкета с различните фокус групи. Целта на тази проучвания е да се разбере как отделните страни, участнички в проекта, смятат, че информационните технологии могат да допринесат за намаляване  на дискриминационните практики в образованието спрямо социалните „изключения”, както и за по-голям достъп до качествено образование. Могат ли и как технологичните постижения да помогнат в обучението на децата в неравностойно положение.

На предстоящата среща през м.март страните участнички ще коментират постигнатите резултати.

 Презентация от БСУ ще направят ст. ас.Димитър Минчев, а студентите от специалност „Журналистика” при ЦХН - Анна Манукян и Катина Лукова, като представители на българската фокусгрупа чрез видеоматериали ще покажат конкретни примери от процеса на работа по проекта. Проф. Галя Христозова – заместник – ректор на университета, ще запознае участниците с приложението на Е-обучението в БСУ.