Студенти от Франция, Италия, Германия, Полша, Унгария, Литва и Турция се обучават в БСУ

litvaБургаският свободен университет спечели проект по Секторна програма Еразъм към Програмата за учене през целия живот за организиране на интензивен подготвителен курс по български език за чуждестранни Еразъм студенти.

Курсът е с продължителност 1 месец. 22-та студенти ще се обучават по 6 часа дневно, като през останалото време имат възможност да се запознаят с българския национален бит и култура, с исторически и природни забележителности в Бургаския регион. Програмата предвижда и посещение на редица културни прояви.litva

Проектът стартира на 25 август.