Студенти от специалност Информатика и компютърни науки участваха във II-та Национална студентска олимпиада по компютърна математика

БСУ От 17 до 19 октомври 2013 г. в Русенския университет “Ангел Кънчев” се проведе II-та Национална студентска олимпиада по компютърна математика “Академик Стефан Додунеков”, замислена на Семинар “Системи за компютърна алгебра”, организиран от ТУ-Габрово в навечерието на 2011 година. Инициатори на първото студентско състезание по компютърна алгебра CompMath-2011, провело се от 20 до 22 октомври 2011 г. в ТУ-Габрово, освен домакините, са ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и РУ “А. Кънчев”. През 2012 година това състезание прераства в Национална студентска олимпиада, на която домакин отново е ТУ-Габрово, и приема името на ненадейно напусналия ни виден български математик академик Стефан Додунеков.

Във II-та Национална студентска олимпиада по компютърна математика “Академик Стефан Додунеков” участваха 68 студенти от 8 университета, разделени на две групи – група А за суденти по математика и информатика и група Б – за студенти с инженерен профил.БСУ

Студентите:

- Хасан Хасанов от втори курс, специалност ИКН;

- Радостин Георгиев от четвърти курс, специалност ИКН  и

- Галина Величкова от втори курс, специалност ИКН

се състезаваха в група А редом с елитни състезатели от международни олимпиади по математика, информатика и физика, а ръководител на състезателите беше гл. ас. Пенка Георгиева.