Студенти от ЦХН към БСУ печелят награди от престижен научен форум

Студенти от ЦХН на БСУ печелят награди от престижен научен форумСтудентките от Бургаския свободен университет -  специалност Журналистика, Ива Янкова и Павлина Райчева, участваха с доклади в Шестнадесетата национална научна конференция за докторанти, студенти и средношколци, посветена на 100-годишнината от смъртта на П. К. Яворов.

Конференцията беше организирана от Филологическия факултет на Пловдивския университет „П. Хилендарски“ и се проведе на 8 и 9 май. Сред сериозната конкуренция на студенти от различни университети в страната, студентките от БСУ успяха да спечелят две трети награди.

Ива Янкова се представи в секция „Езикознание“ с доклада Студенти от ЦХН на БСУ печелят награди от престижен научен форумси „Тъжната българска реалност за днешните тийнейджъри (лингвостилистичен анализ на публицистичен текст), а Павлина Райчева – в секция „Литературознание“ с доклада „Задочните репортажи“ – свидетелство за една жестока епоха“. Признание за ЦХН към БСУ е участието на доц. д-р Веселина Ватева като член на Националното жури по езикознание.