Студенти посетиха ДА “Национална сигурност”

БСУ ДАНСПо време на практическо обучение студенти от Центъра по информатика и технически науки, специалност Съдебни инженерно–технически експертизи, посетиха Държавна агенция “Национална сигурност”, отдел „Компютърни престъпления” - гр. София.  Главен комисар Явор Колев – началник на отдела, посрещна студентите и представи комисарите от отдела, които изнесоха следните лекции:

- Компютърни престъпления спрямо интелектуалната собственост - комисар Светлин Лазаров;

- Компютърни престъпления в интернет - комисар Любомир Тулев;

- Компютърни престъпления с манипулиране на финансови и други данни - комисар Юлиан Йорданов.

Срещата завърши с дискусия на тема "Съвременни тенденции в компютърните престъпления и начини за борба с тях".

Институт МВР БСУОбучението продължи в „Института по криминалистика и криминология” към МВР, където студентите се запознаха със съвременните технически методи в криминалистиката. Лекция изнесе комисар Несторов. Практическото обучение на студентите специалност Съдебни инженерно–технически експертизи се проведе под ръководството на проф. дюн  Бобев и доц. д-р К. Сейменлийски.