Студентски бригади във Великобритания

Моля, посочените по-долу студенти да отидат в касата на БСУ най-късно до 11.07.2008 г. с документ за самоличност, за да им бъде възстановена сумата за застраховка за бригада във Великобритания.

  1. 1. Анита Апостолова
  2. Диляна Киримова
  3. 3. Нели Аждерова
  4. 4. Георги Пулев
  5. 5. Ивайло Янчев
  6. 6. Гьокчен Мурад
  7. 7. Боян Стамов
  8. 8. Николай Ганев