Студентски фотоконкурс и конкурс за есе.

Университетските библиотеки – средище за научно и културно общуване, мост към единното европейско образователно пространство EГ на междукултурния диалог 2008
www.dialogue2008.eu
http://www.dialogue2008.bg/

"Моят проект по мобилност. Преживян... или мечтан"
СТУДЕНТСКИ ФОТОКОНКУРС И КОНКУРС ЗА ЕСЕ

Конкурсите се организират по проект с международно участие на Асоциацията на университетските библиотеки в България в рамките на Европейската година на междукултурния диалог 2008. Проектът е част от националния проект «Къща» на Министерството на културата и е съфинансиран от Европейската комисия като част от инициативите за ЕГ 2008. Подробна информация за проекта и условията на конкурсите е представена в сайта на АУБ: http://www.aub-bg.org/.

В проекта участват:

Асоциацията на университетските библиотеки – България

Фондация "Хоризонти" – България

Университетската библиотека на Хумболт университет, Берлин – Германия

Централна библиотека на Факултет по социални науки, Мазарик университет, Бърно – Чехия

Институт по информация и библиотечни науки на Факултета по мениджмънт и социална комуникация и Университетската библиотека – Ягелонски университет, Краков – Полша

и други.

Основната цел на студентските фотоконкурс и конкурс за есе на тема "Моят проект по мобилност. Преживян... или мечтан"е да се популяризира програмата за сътрудничество във висшето образование «Еразмус» в рамките на програма СОКРАТ на Европейския съюз. Стремежът е да се повиши информираността на студентите за възможностите за студентска мобилност в рамките на единното европейско образователно пространство и да се стимулира транснационалното сътрудничество между университетите.

Нека чрез снимки и есета да споделим преживяното и постигнатото при студентски обмен в друг европейски университет

 или просто да помечтаем къде бихме искали да отидем, какво бихме искали да постигнем, преживеем, придобием...

Регламент
на
СТУДЕНТСКИЯ ФОТОКОНКУРС И КОНКУРС ЗА ЕСЕ
"Моят проект по мобилност. Преживян... или мечтан"

Участници: Всички студенти.

Календар на конкурса: Начало на конкурса - 01.10.2008 г. до 01.11.2008 г.

Обявяване на наградените автори на снимка и есе: 05.11.2008 г.

Награждаване: 16.11.2008 г. на официална церемония в рамките на международна конференция "Университетските библиотеки – мост към единното европейско образователно пространство", комплекс "Извора", с. Арбанаси.

Награди: Победителите във фотоконкурса и конкурса за есе получават парична награда от 200 лв. (или 100 EURO) и участие на 16-17.11.2008 г. в международната конференция в с. Арбанаси.

Условия за участие: Снимките и есетата изпращайте по електронен път на адрес: aulcompetition@abv.bg, заедно с попълнена Регистрационна форма (изтеглете от адрес: http://www.aub-bg.org/).

Фотоконкурс: Можете да участвате с до 3 снимки. Фотографът, трябва да бъде единствен, който притежава правата върху изпратените снимки. Снимките не трябва да бъдат блокирани от издателства, агенции, други лица и организации.

Конкурс за есе: Есетата трябва да са до 4 страници (30 реда х 60 знака на страница).

Снимките и есеистичните творби се предоставят за безплатно ползване от организаторите (публикуване в сборник, представяне в изложба, в сайта на проекта и т.н.).

Следете развитието на конкурсите в сайта на проекта: http://www.aub-bg.org/.

Регистрационна форма

За въпроси и коментари ни пишете на адрес: aulcompetition@abv.bg.

Успех на всички участници!