Световноизвестни лектори в ЦИТН - "Мобилни инженерни приложения" и "Бази от данни с изображения"

На 12 ноември 2008 г. (сряда) от 12.00 часа в зала 319 ще се проведе лекция на тема:

"Мобилни инженерни приложения"

с гост-лектор Dr. Jihn G. Geske – преподавател в Kettering University, Flint, Michigan, USA.

Лекторът ще запознае аудиторията с ново поколение мобилни устройства, включващи GPS системи, както и възможности за бъдещо развитие на тази област.

***************************

На 12 ноември 2008 г. (сряда) от 14.00 часа в зала 319 ще се проведе лекция на тема:

"Бази от данни с изображения"

с гост-лектор д-р Петър Станчев – преподавател в Kettering University, Flint, Michigan, USA.

Лекторът ще дискутира процеса на описание и съхранение на изображения в бази от данни. Ще разгледа историята, настоящото състояние и бъдещото развитие областта.

Лекциите са открити. Каним всички интересуващи се студенти и преподаватели.

***************************