Свободен достъп до Бази от данни Euromonitor до 8 юни

До 8.06.2013 г. на преподавателите от БСУ е предоставен свободен достъп до Бази от данни Euromonitor. Инструкции за активиране на достъпа ще откриете тук!, а в следващия pdf файл е брошурата с информация за базите. Помощните видеофилми са на английски и руски език.