Тържествена церемония по връчване дипломите на Випуск 2013 на БСУ

Promocia BSUНа 23 май 2013 година ще се състои тържествената церемония по връчване  дипломите на Випуск 2013 на Бургаския свободен университет. Над 500 абсолвенти ще получат своите дипломи за завършено висше образование. От тях  18 са отличниците на випуска, които ще бъдат удостоени от Ректора проф. д-р Васил Янков със свидетелство за отличие за постигнати високи резултати в обучението и доказан стремеж към издигане авторитета на академичната общност.

По време на церемонията ще бъде връчено почетното звание Доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет на проф. дпн Дина Муфтаховна Джусубалиева, Ректор на Хуманитарно-техническия университет в Алмати, Република Казахстан. Най-високото академично отличие се присъжда за особени заслуги в междууниверситетските отношения, развитието и утвърждаването на сътрудничеството в областта на учебната и научноизследователската дейност.

За първи път в своята история Бургаският свободен университет ще удостои със  званието „почетен професор” изявени академични преподаватели със собствен принос за развитието и утвърждаването на БСУ. Почетното звание ще получат: проф. дпн Иван Куцаров; проф. д-р Евангелий Андронов; проф. д-р Димитър Доганов; доц. д-р Александър Атанасов. Посмъртно е удостоена проф. д-р Емилия Къндева – дългогодишен преподавател в Центъра по юридически науки, декан на Центъра и основоположник на специалността „Публична администрация”.

Поканени са: министърът на образованието, младежта и науката проф. Николай Милошев, кметът на Община Бургас Димитър Николов, областният управител Константин Гребенаров, членовете на Настоятелството на БСУ, генералният консул на Република Турция Джем Улусой.

Тържествената церемония ще започне в 10 часа в атриума на БСУ.