Теофана Принцеса фон Саксен посети Бургаския свободен университет

Теофана Принцеса фон Саксен посети Бургаския свободен университет и се срещна с ректора проф. д-р Петко Чобанов и със зам.-ректора доц. д-р Галя Христозова. На официалната среща бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между БСУ и Фондацията на Принцеса фон Саксен в областта на туризма и социалното подпомагане.

Бургаският свободен университет ще съдейства на Принцеса фон Саксен при установяване на контакти с български браншови организации в областта на туризма, при обмен на лектори и консултанти, както и ще работи с германски екип от експерти на Фондацията, изследващи проблемите на туризма в България.

Проф. д-р Петко Чобанов изрази готовност за съдействие и в областта на благотворителната дейност на Принцеса фон Саксен. Дългогодишните контакти на Бургаския свободен университет със социалните организации и домове в региона ще бъдат изключително полезни при проучване нуждите и потребностите от дарения и помощи, които може да осигури Принцеса фон Саксен.