Творчеството на Петя Дубарова. Перспективи на литературно-критическата интерпретация

На 04.12.2000 г. се проведе национална литературно-научна конференция "Творчеството на Петя Дубарова - в и извън социалната определеност. Перспективи на литературно-критическата интерпретация"