Участвайте в международния проект по PR2.0 на ЦХН!

„Европейски аспекти и национални практики на PR2.0” е спечелен проект на БСУ по интензивна програма «Еразъм» с партньорството на университети от Турция, Португалия и Естония. Участието в проекта  ще ви помогне да развиете умения и компетентности в сферата на социалните медии, социалните мрежи, онлайн маркетинга и поддържането на онлайн репутация.

Условията за участие са следните:

Трябва да сте студент от специалност “Връзки със обществеността” или “Маркетинг” II, III или IV курс редовно или задочно обучение;

Да владеете английски език на ниво поне Upper Intermediate;

Да сте силно мотивирани за участие в международен проект.

Броят на студентите от БСУ, които могат да се включат в проекта, е максимум 10.

Попълнете и изпратете заявление за участие на dipopova@bfu.bg и mfilipov@bfu.bg до 5 март, 2013. Заявления след посочената дата няма да бъдат разглеждани.

Заявилите желание за участие ще се явят на тест по английски език, за чиято дата ще бъдете информирани допълнително на Вашия имейл.