Учебни занятия – І курс – редовно

За студентите, записани в І курс - редовно обучение,
учебната година ще започне със среща с Декана,
която ще се проведе по центрове както следва:

Център по юридически науки
Спец. Право 05.10.2009 г.  от 10 часа в зала Изток
Спец. Публична администрация 05.10.2009 г.  от 10 часа в зала Изток
Център по икономически и управленски науки
Спец. Финанси 05.10.2009 г.  от 13 часа в Аулата на БСУ
Спец. Счетоводство и контрол 05.10.2009 г.  от 13 часа в Аулата на БСУ
Спец. Маркетинг 05.10.2009 г.  от 13 часа в Аулата на БСУ
Спец. Бизнес администрация 05.10.2009 г.  от 13 часа в Аулата на БСУ
Център по информатика и технически науки
Информатика и компютърни науки 05.10.2009 г.  от 10 часа в зала 208
Компютърни системи и технологии 05.10.2009 г.  от 10 часа в зала 208
Център по хуманитарни науки
Спец. Връзки с обществеността 05.10.2009 г.  от 11 часа в зала 208
Спец. Журналистика 05.10.2009 г.  от 11 часа в зала 208
 

Подробният график по дни и часове

е публикуван в сайта - меню Електронни услуги.
Достъпът е с факултетен номер и ЕГН.