Университетът през третото хилядолетие

На 30.09 - 04.10.2001 г. в БСУ се проведе юбилейна конференция с международно участие "Университетът през третото хилядолетие"