Въвеждане на алтернативни мерки за третиране на лишени от свобода

Годишна конференция по проект ТЕМПУС 14459 "Въвеждане на алтернативни мерки за третиране на лишени от свобода", 11-12.07.2000 г.