Вечер на специалностите Информатика, КСТ и КТТ

На 12.05.2006 се проведе за трети път традиционната Вечер на специалностите в Центъра по информатика и технически науки. Гости на срещата бяха представители на водещи фирми в областта на компютърните технологии от Бургас и региона, г-н Ранков – секретар на териториална дирекция на НТС – гр. Бургас, ръководството на Бургаски Свободен Университет, както и много възпитаници от различни випуски, завършили специалностите ИКН, КСТ , КТТ и Електроника.

Срещата бе открита от професор Юдов – декан на ЦИТН. Участниците бяха приветствани от г-н Ранков. Той анонсира идея за създаване на Съюз по информатика към НТС. На официалната част, която се проведе в зала 208 в сградата на БСУ, се презентираха: Борис Костадинов – 3 курс ИКН, Неделчо Петков - 3 курс ИКН, Хризантема Станкова – 1 курс КСТ , Иванка Неделчева - 1 курс КСТ, Илиян Трифонов – ИКН – работещ във фирма Деолис, Дияна Воденичарова – Електроника – служител на БТК, Валентин Ангелов - фирма Лидер и фирми - бъдещи работодатели: СМ Консулта и Омегакомпютърс.

Мероприятието бе анонсирано в сайта на БСУ през месец март. Направен бе запис на презентациите, както и на неофициалната част, проведена по традиция в р-т Приморец.