Вечер на специалностите "Комуникационни и компютърни технологии" и "Информатика"

Вечер на специалностите "Комуникационни и компютърни технологии" и "Информатика"