Вечер на специалностите Комуникационни и компютърни технологии и Информатика

Ръководството на Центъра по информатика и технически науки най-учтиво Ви кани да участвате във ВЕЧЕРТА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ Информатика и компютърни науки, Компютърни системи и технологии и Комуникационна техника и компютърни мрежи
Вечерта ще се проведе в сградата на БСУ на 25 април 2008 г., от 15 часа, зала 208.
Основни въпроси за разискване ще са реализацията на студентите, завършили специалностите на центъра и изискванията на работодателите към тях в контекста на членството на България в ЕО.
Компании от цялата страна ще предложат стажантски програми и постоянни позиции за млади ИТ специалисти. Инициативата се организира за пета поредна година от БСУ, като за първи път се осъществява и с подкрепата на Джобтайгър ООД. Ще бъде представена и международната сертификационна програма за обучение на кариерни консултанти (GCDF – Global Career Development Facilitator), провеждано от Джобтайгър. Програмата е подходяща за подготовка на специалисти по човешки ресурси, включително и в ИТ бранша.
Ще бъдат представена и Human Relations Consulting Recruitment - един от водещите консултанти в областта на човешкия капитал в България, които предлагат богата гама от услуги - от подбор на кадри до консултации по развитие на персонала, временен мениджмънт, изграждане на екипи, обучения, програми за мотивация и др.
Участник в дискусиите ще бъде и представител на фирма Джей Софт, съпартньори на Майкрософт – България.

За желаещите се организира коктейл от 19 часа в ресторант България с куверт 25лв.
Закупуване на куверти за коктейла - стая 24, БСУ. г.

Във връзка с провеждането на Вечер на специалностите, ЦИТН организира конкурс със задачи, предоставени от водещи фирми в областта на IT технологиите и от преподаватели в ЦИТН - "ЛУКОЙЛ" АД, "ОРБИТЕЛ" ЕАД,- "Бусофт инженеринг" АД, доц. А. Атанасов. Най-добре представилите се ще бъдат наградени.
Задачите може да намерите на сайта на БСУ – www.bfu.bg
Допълнителна информация относно цялостната организация на мероприятието и предвидените дискусии ще намерите на сайта на БСУ – www.bfu.bg и на сайта на Джобтайгър – ООД – www.jobtiger.bg.

За участие в мероприятието, моля регистрирайте се онлайн!

Във връзка с провеждането на Вечер на специалностите, ЦИТН организира конкурс със задачи, предоставени от водещи фирми в областта на IT технологиите. Най-добре представилите се ще бъдат наградени. Решенията на задачите изпращайте на адрес: silvia@bfu.bg и enikolova@bfu.bg до 20 април, 2008 г.
Задача1 - "ЛУКОЙЛ" АД
Задача2 - "ЛУКОЙЛ" АД
Задача3 - "ОРБИТЕЛ" ЕАД
Задача4 - ДОЦ. АТАНАСОВ
Задача5 - "Бусофт инженеринг" АД