Връчване на сертификати по проекта „Стратегически бизнесрешения в рискова и бързопроменяща се среда”

На  15.07.2014 г., вторник, в Бургаския свободен университет ще бъдат връчени сертификатите на 33-ма студенти, завършили успешно програмата по проекта „Стратегически бизнесрешения в рискова и бързопроменяща се среда” по Програма „Учене през целия живот“, Секторна програма „Eразъм” - Интензивни програми (2013-ERA-IP-2/24.07.2013) I , с ръководители доц. д-р Мария Нейчева и доц. д-р Евгения Николова.

Участниците бяха от : Бургаския свободен университет, Барселонския университет в Испания; Политехническия университет на Бежа, Португалия; Дебреценския университет, Унгария; Университета по икономика и мениджмънт, Прага, Чехия и Тракийския университет, Одрин, Турция. Програмата обхвана три области на знанието: стратегически мениджмънт и предприемачество в условия на риск, математически методи в икономиката и управленски информационни системи в бизнес Обучението се проведе на английски език от осем преподаватели от университетите-участници и от един представител от бизнеса.

Сертификатите ще бъдат връчени от ректора проф. дпн Галя Христозова от 9.15 часа в зала 220 на БСУ.