Връчване на удостоверенията на успешно приключилите практиките си студенти

Връчване на удостоверения за проведена практика на студентите от БСУНа 15 май от 16.00 ч. в зала 207 на Бургаския свободен университет ще бъдат връчени удостоверенията за проведена практика на студентите от БСУ по проект BG05PO001 - 3.3.07-0002 “Студентски практики”. Удостоверенията са издадени от Министерството на образованието и науката и Бургаския свободен университет.

На събитието са поканени всички студенти, преминали практиката си по проекта, техните работодатели, ментори и академични наставници. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси” и дава възможност студентите да придобият практически опит в реална работна среда. На участвалите студенти се предоставя индивидуална стипендия в размер на 480 лв. за 240 ч. в работна среда.

До момента БСУ е сключил договори по проекта заВръчване на удостоверения за проведена практика на студентите от БСУ практическо обучение с 200 работодатели, сред които: Община Бургас; Българско национално радио; Медия холдинг АД; Мусала Софт АД; Бусофт инженеринг; Административен съд – Бургас; множество адвокатски и нотариални кантори и други стопански и нестопански организации в цялата страна. Само за първите седем месеца от началото на проекта на стаж са приети и имат сключени договори за практика 620 студенти от всички специалности в БСУ. До момента на студентите от БСУ са изплатени стипендии за успешно проведена практика на обща стойност от близо 400 хил. лв.