Връчване на удостоверенията за проведена практика по проект „Студентски практики” – на 18.12.2013

На 18.12.2013 г. (сряда) от 15 часа в зала 208 ще бъдат връчени удостоверенията за проведена практика на всички студенти, приключили стажовете в реална работна среда по проект BG05PO001 - 3.3.07-0002 “Студентски практики”.

На събитието са поканени всички студенти, преминали стаж по проекта, техните работодатели, ментори и академични наставници.

Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси” и стартира през м. юни 2013 г. и следва да продължи до края на м. октомври 2014 г.

Проектът дава възможност студентите да придобият практически опит в реална работна среда, като предоставя индивидуална стипендия в размер на 480 лв. за 240 ч. отработени часа на всеки практикант, както и средства за възнаграждения на менторите от страна на работодателите.

До момента по проекта БСУ е сключил договори за практическо обучение със 150 работодатели, сред които са Община Бургас, Българско национално радио, Медия холдинг АД, Мусала Софт АД, Бусофт инженеринг, Административен съд – Бургас, множество адвокатски и нотариални кантори и други стопански и нестопански организации в цялата страна.

Само за първите шест месеца от началото на проекта на стаж са приети и имат сключени договори за практика над 500 студенти от всички специалности в БСУ. До момента на студентите от БСУ са изплатени стипендии за практика на обща стойност над 100 хил. лв. 

Всеки студент, след приключване на стажа, ще получи удостоверение за проведена студентска практика в реабна работна среда, издадено от Министерство на образованието и науката  и БСУ.