Връчване сертификати от лятното училище на студенти-магистри от Казахстан

Студенти-магистри от Казахстан в БСУНа 27.08.2014 г., сряда, от 11.00 ч. в зала КЦ-2 на Бургаския свободен университет Ректорът проф. дпн Галя Христозова ще връчи сертификатите на участниците в лятното училище, проведено в БСУ през периода 18-27.08.2014 г. на тема „Социална синергия и себепознание: психологически аспекти на развитието, кризисна интервенция и приобщаващо образование“.

Участниците са 15 студенти-магистри от Казахския национален университет „Ал Фараби” в гр. Алмати, Република Казахстан.

В продължение на 10 дни студентите разширяваха компетентностите си в областта на психологията на развитието, кризисната интервенция и приобщаващото образование и на основата на професионален диалог обменяха идеи за добри практики в проектирането на социални и педагогически модели за работа с деца и възрастни в Република Казахстан и Република България.

Тематичните модули се водиха на английски и на руски език от преподавателите на Центъра по хуманитарни науки – доц. д-р Пепа Митева,  доц. д-р Ицка Дерижан, доц. д-р Румен  Бостанджиев, гл. ас. д-р Генчо Вълчев и гл. ас. д-р Красимира Минева.