Връчване сертификати за завършен квалификационен курс на казахстанските студенти

Връчване сертификати за завършен квалификационен курс на казахстанските студенти

На 10.11.2014 г., понеделник, от 13.00 ч. в зала КЦ-2 на Бургаския свободен университет Ректорът проф. дпн Галя Христозова връчи сертификатите на участниците в квалификационния курс, проведен в БСУ през периода 1-10.11.2014 г., на тема „Европейско приобщаващо образование“.
Участниците са 15 студенти-магистри от Казахския национален педагогически университет „Абай“ в гр. Алмати, Република Казахстан.
В продължение на 10 дни студентите разширяваха компетентностите си в областта на съвременните нормативни параметри на приобщаващото образование в Европа и България, технологичните тенденции и иновативни педагогически практики в развитието на приобщаващото образование за деца и ученици със специални образователни потребности.
 

IMG_3715.JPG