Всеки студент на БСУ може да се регистрира и положи практика, за която ще получи 480 лв.

Нов проект в БСУ

Всеки студент на БСУ може да се регистрира на платформата http://praktiki.mon.bg/sp/ в подплатформата за студенти и да положи практика, за която, след успешното й приключване ще получи 480 лв. Финансирането е по Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики” и е за практика от 240 ч., при регистриран в платформата работодател.

 След вашата лична регистрация, следва избор на работодател и съответна възможност за практика. Контактувате с работодателя и ако той ви одобри, трябва в срок от 5 календарни дни да потвърдите.

Следва – в срок от 3 дни след потвърждението ви, изготвяне на график (съвместно с посочения от работодателя ментор) и избор на академичен наставник (от посочените от БСУ преподаватели).

В срок до 12 дни след потвърждението ви, но не по-късно от 5 дни преди началото на практиката, се сключва договор за провеждане на практическото обучение между вас и БСУ.

Бургаският свободен университет пожелава успех на всички свои студенти и ще направи максималното за изпълнението на практиките им в рамките на проекта!