Юридическият факултет на БСУ проведе научна конференция на тема "Трансгранично сътрудничество"

Юридическият факултет на БСУ със съорганизатор Сдружение Евроинтеграция проведе традиционната си годишна научна конференция на тема "Трансгранично сътрудничество" на 9 май 2003 г. в гр. Бургас. Конференцията се проведе под знака на Деня на Европа - 9 май.