За двадесет и трети път БСУ изпрати своите випускници на тържествена церемония на 5 декември 2007 г.

836 абсолвенти получиха своите дипломи за завършено висше образование. От тях 20 са отличниците на Випуск *2007, които бяха удостоени лично от Ректора проф. д-р П. Чобанов със “Свидетелство за отличие”.

Специалната награда на Ректора, плакет на Бургаския свободен университет, тази година бе присъдена на Димитрина Тодорова, специалност “Социални дейности”. Наградата е традиционна и се връчва ежегодно на изявен студент за показани високи постижения в научноизследователската дейност и активно участие в академичния живот на университета. Постижението на Димитрина Тодорова е изключително само по себе си, защото тя е първият изцяло незрящ студент, завършил Бургаския свободен университет. На нея и на всички абсолвенти проф. д-р Петко Чобанов пожела висок професионализъм и почтено поведение в бъдещия им професионален и творчески път.

Специални гости на празника бяха: членът на Настоятелството на БСУ и кмет на Община Бургас Димитър Николов, Доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет и член на Настоятелството акад. Иван Попчев, Областният управител Любомир Пантелеев, делегация от Халич Университ в Истанбул, водена от ректора проф. Ахмет Чакир, генералният консул на Република Турция Исмаил Сефа Юджеер, Димитър Събков и Янко Янков – членове на Настоятелството на БСУ.