За първи път български университет се включва в проекта „Световно образование“

БСУ на изложение Световно образованиеБургаският свободен университет се включи в изложението „Световно образование“ и бе сред 20-те университета от Великобритания, Германия, Дания и Нидерландия, участващи в инициативата на консултантска фирма „Интеграл“.

Бъдещите студенти проявиха голям интерес към атрактивните специалности като право, маркетинг, финанси, журналистика, връзки с обществеността и възобновяеми източници. Също така бяха очаровани от възможността за обучение в чужбина по програмата „Еразъм“, както и от шансовете за отлична професионална реализация.

Проведоха се предварителни разговори с университета по приложни науки Хага за подписване на споразумение за обмен на преподаватели и студенти по програмата „Еразъм“.

Кристина Рашкова