За провокациите и манипулациите лично от Емил Спахийски

Емил Спахийски в БСУЗа PR манипулациите в политиката, какво се случва в медийнате среди, както и изчезващ вид ли са журналистите? На тези и още въпроси отговори политическият  наблюдател и журналист Емил Спахийски на отворена лекция пред студенти и преподаватели от Бургаския свободен университет.

Лекцията на журналиста започна с провокативна притча за PR на Моисей, който му гарантирал публикация в Стария завет, ако успее да раздели морето на две.

Атрактивните моменти не спряха до тук, Спахийски повдигна завесата на медийния и политически живот в страната. Той обясни, че през последните 24 години всичко е свързано с политика. Обществото според него е силно разделено от антагонизма на протеста на „жълтите павета” и управляващите. Журналистът добави също, че вече не става дума за сблъсък на идеи, а на PR стратегии. „Хората вече спорят за неща, които реално не съществуват. Именно тези спорове хранят журналистите.”

На въпроса изчезващ вид ли е независимият журналист – Емил Спахийски отговори решително, че журналистика винаги ще има и тя винаги ще води своите битки. Дали ще е обективна и независима, зависи само от личностните качества на репортерите и хората, занимаващи се с обществени комуникации. Също така политическият наблюдател засегна проблема с ламтящите за слава журналисти, които пренебрегват истината в стремежа си за издигане в йерархията.

 Темата се оказа активатор на въпроси от страна на аудиторията, свързани с затворения порочен кръг – медии – политика. Според Спахийски част от проблема се корени в това, че цялата дистрибуция на печатните медии е в ръцете на държавата. Все още именно вестниците се ползват с най-голямо доверие от обществеността, но за съжаление губят позиции и рекламодатели за сметка на електронните медии.

Срещата на журналиста и студентите е част от инициативата „Срещни професионалистите”  - която има за цел да срещне студентите с реално действащи практици от бизнеса в България и която напълно кореспондира с мисията на университета за висше образование.