Зам.-министърът на МОН г-н Кирчо Атанасов посети БСУ

На 18 ноември от 10 часа в зала 207 на БСУ се проведе дискусионна среща на тема: "Стойността на българското образование. Конкурентноспособни ли се чувстват българските студенти на европейския пазар на труда". Гост на дискусията беше зам.-министърът на образованието и науката г-н Кирчо Атанасов.

 

Проявата се организира по проект "Да помислим заедно – да включим младите хора в процеса на вземане на решения", изпълняван от Европейския институт, в партньорство с Дарик радио.
Той се финансира от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Основната му цел е въвличане и стимулиране на младите хора в България в дебата за бъдещето на страната и усвояване на механизми за участието им при взимане на решения по общоевропейски въпроси.

 

Зам.-министърът оповести плановете на МОН за реформи в средното образование, свързани с европейската езикова рамка и високите компютърни компетентности, които биха гарантирали качествено висше образование.

 

Форумът, в който участваха студенти и преподаватели от БСУ, журналисти от регионалните медии, представители на младежки организации, беше открит от зам.-ректора на БСУ доц. дпн Галя Христозова.