Завършено изследване на пазара на труда в туризма и хотелиерството в Бургаски регион

По поръчка на Областна управа беше проведено изследване на търсенето на кадри за туризма и хотелиерството в Бургаски регион от екип от преподаватели на БСУ и Колеж по туризъм. Ръководител на екипа е доц. д-р Лина Анастасова от Центъра по икономически и управленски науки. Изследването разглежда проблемите, свързани с недостига на квалифицирани кадри за туризма и хотелиерство от гледна точка на 135 собственици и мениджъри в отрасъла в Бургаски регион, и набелязва мерки и насоки за решаването им.