ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ ОТ 4 КУРС – СПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗБОР НА ПРАКТИКА

Всички студенти от 4 курс, на които предстои явяване на държавен изпит в първата седмица на м. юли – моля да се регистрират спешно на подсайта на проекта за студенти! http://praktiki.mon.bg/sp/?m=42

Максимално бързо изберете работодател, предлагащ практика. Ако няма подходящ, обърнете се към познат на Вас работодател, желаещ да Ви предостави практика, за което е нужно той да се регистрира. Изберете практиката си – настоявайте работодателят да ви одобри бързо.

Веднага след като Ви одобри – потвърдете, че приемате практиката и изберете академичен наставник (преподавател на БСУ от посочените в подплатформата на висшето ни училище) и настоявайте пред него (академичния наставник) и техническото лице от БСУ (инспектор УД, който отговаря за вас) да ускорят потвърждаването ви и подписването на набора от договори между БСУ и 1. студента-практикант, 2. ментора от страна на работодателя, който ще отговаря за вас, 3. работодателя, 4. академичния Ви наставник в БСУ

Ако целият този набор от договори бъдат подписани и регистрирани в система до деня преди явяването Ви на държавен изпит, ще можете да се възползвате в рамките на не повече от 3 месеца от полагането на практика от 240 ч., за която ще Ви бъдат заплатени 480 лв.