Академия за таланти по програмиране и роботика

Академията за таланти по програмиране и роботика към Бургаския свободен университет е образователна инициатива, предназначена за ученици и студенти, целяща да събуди и запази интереса на обучаемите към програмиране и роботика, и да подготви следващите български шампиони по ИТ.

Обучението в академията е организирано в три школи. Школа по програмиране на C++, която покрива учебната програма на Telerik Kids Academy по програмиране на базата на езика C++. Школа по програмиране на C#, която запознава обучаемите с езика C# на Microsoft, чрез който могат да се разработват настолни и мобилни приложения за платформите Microsoft Windows и Windows Phone. Школата по роботика, която запознава обучаемите с комплектите LEGO MindStorm и тяхното програмиране.

Занятията се провеждат събота и неделя в БСУ, според график за провеждане на занятията за съответната школа.

За желаещите следва заплащане на такса в размер от 100 лв., която се внася по Интернет чрез електронната платежна система на БОРИКА. Интереса към школите е голям и има опасност да не успеем да включим Вашето дете, ако изтървете срока за записване.

Повече информация за академията и нейната организация ще бъдат налични след запълване на съответната школа, и ще бъдат публикувани на сайта http://atp.bfu.bg от ръководителя на школата: Гл.ас. д-р Димитър Минчев.

За контакти
Гл.ас. д-р Димитър Минчев
Ръководител на АТП
Тел. +359 56 900 477 
+359 889 178 872
БСУ, стая 417
mitko@bfu.bg