Лаборатория за психологична подкрепа и развитие

Лабораторията за психологична подкрепа и развитие в Бургаския свободен университет извършва професионална консултативна и терапевтична помощ, провежда квалификационни семинари за учители, училищни психолози и педагогически съветници в областта на здравното образование, за служители от социални служби и общински администрации и реализира образователни инициативи, насочени към широката общественост, свързани с подготовката за семеен живот и родителство.

 

Консултативна и терапевтична помощ, извършвана в Лабораторията за психологична подкрепа и развитие, включва:

 • Индивидуална психотерапевтична помощ; 
 • Сексологична консултация;
 • Двойкова и фамилна консултация и терапия;
 • Индивидуална и двойкова психотерапия при сексуални проблеми.

 

Лабораторията организира следните квалификационни семинари за учители, училищни психолози и педагогически съветници в областта на здравното образование, за служители от социални служби и общински администрации:

 • Социална и емоционална компетентност за най-малките
 • Детската сексуалност
 • За любовта и секса откровено
 • Емоционалната и социална компетентност – ключ към успеха в професията и личния живот
 • Оптимизиране на психологичния микроклимат на работното място
 • Децата и раздялата на родителите
 • Предизвикателствата пред приемната грижа
 • Професионална супервизия
 • Арт-терапевтични методи за работа с лица в неравностойно положение

Лабораторията за психологична подкрепа и развитие реализира също образователни инициативи, насочени към широката общественост, свързани с подготовката за семеен живот и родителство като Школа за родители, Школа за партньорство, както и кръгли маси и дискусии по актуални теми.
За изпълнение на конкретните задачи Лабораторията формира екипи с участието на психолози и студенти по психология, като активно се търси сътрудничество с общинските, държавните и неправителствените организации от бургаския регион.

За контакти:
Доц. д-р Румен Бостанджиев
Ръководител
тел. + 359 888 924 369
+ 359 56 900-598
БСУ, стая 9
bostandjiev@bfu.bg