Център за чуждоезиково обучение

Центърът за чуждоезиково обучение в Бургаския свободен университет провежда курсове по английски и по руски език, курсове по български език за чужденци и осигурява чуждоезиковото обучение на студентите в БСУ. 

Курсовете по английски и по руски език се провеждат на всички нива според Европейската езикова рамка и са по специално подготвени програми:

  • Интензивни курсове по английски и по руски език (общ и специализиран);
  • Целогодишни курсове по английски и по руски език за ученици и студенти;
  • Езикови курсове за обучение на персонала на учреждения и фирми;
  • Курсове за подготовка за зрелостни и кандидатстудентски изпити;
  • Курсове за подготовка за сертификатни изпити по английски език на University of Cambridge English Language Assessment, TOEFL iBt, IELTS и PEARSON. 

 

Обучението се провежда в сградата на БСУ, по съвременни оригинални учебни системи, с разнообразна интерактивна среда. Съвместно с Центъра за дистанционно обучение в БСУ се предлагат и дистанционни курсове с онлайн обучение по английски език. Центърът за чуждоезиково обучение в Бургаския свободен университет провежда курсове по английски език, с ваучери по програмата „Аз мога повече”. 
Центърът предлага и обучение по немски, френски, испански и италиански език. 

Курсовете по български език за чужденци са предназначени за чуждестранни студенти, приети в Бургаския свободен университет или други университети в България и за чужденци, които пребивават в страната. Курсовете по български език за чужденци в Бургаския свободен университет са завършили курсисти от повече от 20 страни, сред които са Русия, Казахстан, Украина, Турция и др. На завършилите се издава документ съгласно държавните изисквания в Р България.

Езиковото обучението на студентите в Бургаския свободен университет е включено в програмите по всички специалности в БСУ, то е задължително за студентите от редовно обучение и продължава четири семестъра. След задължителния модул се предлага допълнително обучение по специализиран чужд език с усвояване на лексика, специфична за избраната професия.   За студентите от БСУ се провеждат изпити за придобиване на Университетски сертификат по чужд език според Европейската езикова рамка.

 

За контакти

Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19


priem@bfu.bg
bfu@bfu.bg