Монографии
 • Драгнева Н. Общественият пътнически транспорт - алтернатива за безопасно и екологично придвижване, 2021

 

Исследования
 • Драгнева Н.Екологични решения при туристическите пътувания с морски транспорт , БСУ годишник, 2020

 

Статьи
 • Драгнева Н Децентрализирано производство на електроенергия - в отговор на зелената сделка., Годишник БСУ, 2022
 • Драгнева Н. Морски превози- технология за обработка на товари с два крана в един трюм на кораб, Компютърни науки и комуникации том 11 брой 1 , 2022
 • Драгнева Н. Морските превози- състояние и перспективи за развитие, Годишник БСУ, 2020
 • Драгнева Н., Морски превози-технологии използвани при обработка на типови товари, Компютърни науки и комуникации том 9 брой 1 стр.49-55, 2020
 • Драгнева Н.Особености при изготвяне на автотехническа експертиза, БСУ годишник, 2019
 • Драгнева Н. Интегригания градски транспорт като част от плана за градска мобилност., Списание компютърни науки и комуникации том 8 № 1 2019, 2019
 • Драгнева Н. Пътната безопасност като част от системата Водач-Автомобил-Среда , Списание Компютърни науки и комуникации том7 №1 2018, 2018
 • Драгнева Н. Техническа безопасност при превоз на товари с автомобилен транспорт, БСУ Годишник, 2018
 • Драгнева Н.Особености при изготвяне на експертиза за оценка на материални щети на МПС при ПТП , БСУ Годишник, 2017
 • Драгнева Н. Съвременни решения за повишаване на активната безопасност на автомобилите, Списание компютърни науки икомуникации том 5 №3 2016, 2016
 • Драгнева Н. Мястото и ролята на курсовата задача в дистанционното обучение , Електронно списание за Компютърни науки и комуникации том 3 №4, 2014
 • Драгнева Н.Особености при защита на интелектуалната собственост при менажирането на музикален лейбъл, БСУ Годишник , 2014
 • Драгнева Н."Транспорт плюс” – софтуер за управлението на автомобилния парк, БСУ Годишник, 2012
 • Драгнева Н.Тенденции в развитието на транспортния сектор в съответствие с Европейската директива, БСУ Годишник, 2011
 • Драгнева Н.Необходимост и организация на екологично обучение на водачи на МПС , БСУ Годишник, 2010
 • Драгнева Н. Автомобилните гуми и опазването на околната среда, БСУ Годишник, 2009
 • Драгнева Н. Куриерските услуги като част от транспортното обслужване на населението, с-е Машини, технологии ,материали брой 6, 2009
 • Драгнева Н. Проблеми на безопасността на железопътния транспорт в Р България, БСУ Годишник, 2008
 • Драгнева Н.Позицията на българските транспортни фирми по управление веригата на доставките в ЕС, с-е "Машини, технологии, материали" брой 6-7 , 2008
 • Драгнева Н.Транспортно обслужване на населението с лек таксиметров превоз, с-е "Машини,технологии и материали"брой4-5, 2007
 • Драгнева Н. Логистика на сервизните услуги, БСУ Годишник, 2005
 • Драгнева Н. Симеонов Д. " Логистична концепция в модел на транспортно обслужване на потребители, с-е "Машиностроене & електротехника" брой 5, 2005
 • Драгнева Н.Оценка на елементите на системата за обществен пътнически транспорт при извършване на транспортни услуги автореферат, Ситроник, 2004
 • Драгнева Н.Измерител на качеството на тран. услуга от системата ОПТ, с-е "Машиностроителна техника и технологии"НТС-ТУ Варна брой 1, 2004
 • Драгнева Н. Симеонов Д. "Изследване на екологично замърсяване на кръстовище регулирано със светoфари", БСУ Годишник, 2003
 • Драгнева Н. Симеонов Д. " Пътникопоток, автобуси и качеството на транспортното обслужване", БСУ Годишник, 2002
 • Симеонов Д. Драгнева Н. " Лекият таксиметров превоз, като елемент на системата " Обществен пътнически транспорт, БСУ Годишник, 2001
 • Драгнева Н. Преструктуриране на пътническите превози, БСУ Годишник, 1999
 • Драгнева Н. Сравнителна оценка на организацията на движението по вътрешноградските линии на гр. Бургас, БСУ Годишник, 1998

 

Отчеты
 • N.Dragneva, team Studying the impact of pv plants on power quality , ICTRS, 22 София, 2022
 • N.Dragneva, team Algorithm for the control of intelligent hybrid systems for the production of electric and thermal energy, ICTRS, 22 София, 2022
 • Драгнева Н., колектив Интеллектуальная система зарядки транспортных средств, Ежегодный международный научно-практический семинар (конференция) «Цифровая трансформация предприятий реального сектора экономики» г. Барнаул, Русия , 2022
 • Драгнева Н. Зелената сделка и проблемите в транспортното обслужване, Международна научна конференция БСУ , 2022
 • Драгнева Н., колектив, Приложения на съвременните дронове в транспортните технологии, БСУ, 2021
 • Драгнева Н. Логистичен подход при къси вериги на доставка , РУ&НС 20- гр. Русе, 2020
 • Драгнева Н. Използване на дигиталните технологии в градския транспорт, Международна научна конференция БСУ, 2020
 • Драгнева Н. Проблемы обучения техническими дисциплинами через платформу moodle, 12 Международна НПК гр. Екатеринбург Русия, 2019
 • Драгнева Н. Пътната безопасност като част от системата водач-автомобил-среда, Конференция БСУ"Синя икономика и синьо развитие" 2018, 2018
 • Драгнева Н. Системата водач-автомобил-среда и участието на пешеходците в нея , XXVI НТК с международно участие "trans MOTOAUTO 18"Бургас 2018, 2018
 • Драгнева Н.Технически средства за контрол на товарния автомобилен контрол и проблеми свързани с безопасноста на движението , XXVНТК с международно участие "trans & MOTOAUTO 17" Бургас 2017г. , 2017
 • Драгнева Н.Съвременни решения за повишаване на активната безопасност на автомобилите , Юбилейна научна конференция БСУ 2016 , 2016
 • Драгнева Н.Приложение на електромобилите за обслужване на селища от затворен тип , XXI НТК с международно участие "EKO 16 " Варна 2016г. , 2016
 • Драгнева Н.По някои въпроси на автомобилизацията , XXIVНТК с международно участие "trans & MOTOAUTO 16" Варна 2016г. , 2016
 • Драгнева Н.Изграждане на зарядни станции за електромобили в България - Европейски практики и проблеми, НК с международно участие БСУ, 2015
 • Драгнева Н.Самостоятельная работа студентов в дистанционном обучении, VIII Международна НПК гр.Екатеринбург Русия, 2015
 • Драгнева Н. Безопасност на електромобилите, XXIII НТК с международно участие"trans&MOTOAUTO" 15, 2015
 • Драгнева Н.Актуализиране на учебната програма по дисциплината "Нормативни документи за изграждане и включване на ВЕИ", НПК БСУ, 2014
 • Драгнева Н.Възможности за повишаване на качеството в градските автомобилни превози, XXII НТК с международно участие "trans & MOTOAUTO 14 " Варна 2014г., 2014
 • Драгнева Н. Приложение на "зелените технологии" в транспорта , НК с международно участие БСУ, 2013
 • Драгнева Н. Приложение на аутсорсинга в сферата на транспортната логистика, XXI МНТК "trans&MOTOAUTO' 13", 2013
 • Драгнева Н.Велосипедния транспорт като алтернатива за придвижване в градски условия, XIX НТК "Транспорт, екология- устойчиво развитие"гр. Варна , 2013
 • Драгнева Н.По някои въпроси за организацията на приемане, съхраняване и разкомплектоване на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), XX МТК "trans&MOTAUTO" 12, 2012
 • Драгнева Н. Логистични процеси при снабдяване с резервни части за автомобили, МК- БСУ гр.Бургас, 2011
 • Драгнева Н. Perspectives for the logistics services in Bulgaria, Всеросийска научно-техническа конференция Красноярск Русия, 2010
 • Драгнева Н.Транспортът като базова комуникативна функция в логистиката, МК-БСУ гр. Бургас, 2010
 • Драгнева Н. Методи за оперативно планиране и прогнозиране на пътническите превози в ж.п. транспорта , НТК с международно участие гр. Варна, 2010
 • Dragneva N.Management of a taxi services company through use of gps positioning and gprs data transfer , 5th International Scientific Conference "Theoretical and Practical Issues in Transport"Пардубице Чехия, 2010
 • Драгнева Н. Автобусните спирки- съставна част от структурата устойчива градска транспортна мрежа, XVI международна НТК trans&MOTOAUTO 09, 2009
 • Драгнева Н.Сервизът на автомобилните гуми- гарант за активната безопасност на автомобилите , РУ&НС 09-гр.Русе, 2009
 • Драгнева.Н Общи принципи на поддържане на пристанищната механизация и осигуряването и с резерни части, XVIII МТК " Транспорт08" ВТУ" Тодор Каблешков" София, 2008
 • Драгнева Н. Проблеми на обучението на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, МК" Икономика на знанието- възможности и предизвикателства пред висшето образование" -БСУ гр. Бургас, 2008
 • Драгнева Н.Оценка на логистичните операции при осъществяване на мултимодалните превози, Всеросийска научно-техническа конференция Красноярск Русия, 2007
 • Драгнева Н. Качество и конкурентноспособностна пътническите превози с автомобилен и железопътен транспорт, Интернационална конференция Пардубице Чехия, 2006
 • Драгнева Н.Операционна технология и качества за обслужване на пътниците в Летище Бургас, Научна конференция с межд. участие БСУ гр. Бургас, 2006
 • Драгнева Н. Симеонов Д. Логистична концепция в модел за транспортно обслужване на потребители, Международна НТК " Trans & Motoauto`05"-НВУ В.Търново, 2005
 • Драгнева Н. Симеонов Д Позицията на "СО МАТ" на транспортните пазари, 15 НТК с межд. участие"Транспорт 05" София, 2005
 • П.Георгиева Н.Драгнева Изследване на автокорелации при някои характеристики на качеството на обслужване в системата "Обществен пътнически транспорт ", Интернационален конгрес CAR 2005 Питещи Румъния, 2005
 • Драгнева Н. Изчисляване на себестойността в автомобилния транспорт, НТК с межд участие Варна, 2005
 • Драгнева Н.Изследване на интервалите на движение на автобусите от градския транспорт", НТК с межд. участие Варна, 2004
 • Драгнева Н. Симеонов Д. Състояние на системата "Обществен пътнически транспорт", МК" Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията"- БСУ гр.Бургас, 2004
 • Георгиева П. Драгнева Н.Оценка на надеждността на системата за "ОПТ", Международен конгрес" Машиностроителни технологии" Варна, 2004
 • Драгнева Н.Влияние на участъковата скорост върху времето за пътуване в системата "ОПТ", 14 НТК с межд. участие "Транспорт 04" София, 2004
 • Симеонов Д. Драгнева Н.Отправни документи и процедури при международни превози, РУ/НС 04-гр.Русе, 2004
 • Симеонов Д. Драгнева Н. Трендафилова М. Методология за иследване на елементи, РУ/НС 03-гр. Русе, 2003
 • Драгнева Н. Георгиева П. Статистически модел на престоя на спирките и интервала на движението на автобусите в системата "ОПТ", НК "Съвременни технологии- 03" БСУ- ЦИТПН Бургас, 2003
 • Драгнева Н. Необходимост от синхронизиране на движението на автобусите по линии, 13 НТК " Транспорт 03 "с межд. участие София, 2003
 • Георгиева П. Драгнева Н. Изследване на отклоненията на интервала на движение, НТК с межд. участие гр.Варна, 2003
 • Драгнева Н. Георгиева П.Изследване на характеристиките на авт.транспортни потоци, НТК с межд участие гр.Варна, 2003
 • Драгнева Н. Симеонов Д. По някои въпроси на таксиметровото обслужване на пътниците., НТК гр.Варна, 2002
 • Simeonov D. Dragneva N. Transport service of passengers flowse, 1st IntCon MEET - гр.Варна, 2002
 • Симеонов Д. Н.Драгнева По някои въпроси на организацията на работническите превози, НС/РУ 02 - гр.Русе, 2002
 • Драгнева Н. Симеонов Д. Елементи от оценка на разписанията на автбусното движение в големите градове, 12 НТК с межд. участие "Транспорт 02" София, 2002
 • Драгнева Н., Измерител на качеството на транспортните услуги от системата "ОПТ", БСУ - НК с международно участие, 2001
 • Драгнева Н., Градската трансп. мрежа и качество на транспортното обслужване, НТК с межд. участие - гр.Варна, 2000
 • Драгнева Н.Средна дължина на пътуването, НТК с межд. участие Варна, 1998
 • Необходимост и методика за изучаване на пътническите потоци в гр. Бургас, НТК с международно участие гр. варна, 1996
 • Икономическа и социална ефективност на градските пътнически превози, НТК с международно участие гр. Варна , 1995
 • Влияние на организационно-техническите фактори върху разхода на гориво, Научна сесия гр. Сливен, 1994
 • Съвременни проблеми на градския транспорт, Юбилейна научна сесия гр. Русе, 1994
 • Съвременни аспекти на диспечерското управление на градсия пътнически транспорт в условията на конкуренция, Научна конференция гр. Ловеч, 1994

 

Учебники и пособия
 • Икономически методи за оценка на технически системи, 2019
 • Техническо и компютърно документиране , 2017
 • Топлотехника, 2016
 • Техническо и нормативно проектиране на ВЕИ, 2015
 • Инженерна логистика и спедиция, 2013
 • Системи, технологии и логистика, 2012
 • Пътно-транспортна и автотехническа експертиза, 2011
 • Интелектуална собственост, 2011
 • Нормативни документи за изграждане и включване на ВЕИ, 2010
 • Организация на товарни и пътнически превози- ръководство за упражнения, 2006
 • Организация на пътнически итоварни превози- ръководство за курсово проектиране, 2006

 

Научно-исследовательские проекты
 • Студентски практики, Национален научен или образователен, МОН
 • Иновативни приложения на ВЕИ в морския туризъм, Национален друг, БСУ
 • Организация на морски превози, Национален друг, БСУ
 • Студентски практики, Национален друг, м
 • ISAR наблюдение и изобразяване на астероиди: алгоритми и числено моделиране, Национален друг, БСУ
 • Студентски практики, Национален друг, МОН
 • "Бистатична радиолокационна система за превенция на нарушения на сухопътни, въздушни и морски граници: модели и алгоритми за синтез на сигнали и реконструкция на изображения" , вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Студентски практики, външен,
 • Студентски практики, външен,
 • Програмно-техническа система за визуализация на обекти, релеф и релефни деформации, университетски, БСУ
 • Студентски практики, външен, МОН
 • Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда, външен, МОН
 • Развитие на електрони форми за дистанционно обучение в системата на висшето образование, външен, МОН
 • Енергийна ефективност при акумулиране на енергия от възобновяеми енергийни източници ВЕИ за нуждите на електротранспорта, външен, МОН
 • Студентски практики, външен, МОН
 • Развитие на електрони форми за дистанционно обучение в системата на висшето образование, външен, МОН
 • Обработка на комплексни изображения, получени с ASAR-ENVISAT за привенция и оценка на последствията от природни бедствия , вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Изследване и моделиране на информационни и логистични потоци и проектиране на е-инфраструктура със средствата на грид и клъстер компютинг, външен, МОН
 • Проучване и проектиране на транспортно-технич. параметри на светофарна уредба, договор, Община - гр. Бургас
 • Проучването на съществуващата транспортна мрежа в гр. Бургас, проучване, Община - гр. Бургас

 

Цитируется
 • Сейменлийски К., Лецковска С.. Интелигентни решения в енергийните ресурсни мрежи, 2021
 • Assist. Prof. Pavel Stoyanov, PhD . Анализ на транспортната работа във фирма за обществен превоз на пътници , 2021
 • Assoc. Prof. Asen Asenov, phd. Състоянието на обучението по безопасност на движението в предучилищното и училищното образование, 2021
 • Prof. Pavel Stoyanov, PhD. Анализ на транспортната работа във фирма за обществен превоз на пътници , 2021
 • Сейменлийски К., Лецковска С.. Интелигентни решения в енергийните ресурсни мрежи, 2021
 • Сейменлийски К. Структура на производство- водещ фактор за формиране цените на електроенергията,, 2021
 • Сейменлийски К. Структура на производство- водещ фактор за формиране цените на електроенергията, 2021
 • Assoc. Prof. Asen Asenov, PhD . Перспективи за развитие на градската мобилност и логистика, 2020
 • Prof.Velizara Pencheva. Потенциалът на споделения модел превозни средства за устойчива мобилност в градовете , 2020
 • Assist. Prof. Pavel Stoyanov, PhD, Assist. Prof. Toncho Balbuzanov, PhD, Eng. Dimitar Georgiev, PhD Student . Анализ на пътуването с велосипед в град Русе , 2020
 • Assist. Prof. Pavel Stoyanov, PhD, Assist. Prof. Toncho Balbuzanov, PhD, Eng. Dimitar Georgiev, PhD Student . Анализ на пътуването с велосипед в град Русе , 2020
 • Assoc. Prof. Dimitar Grozev, PhD. Изследване на надеждността на специализираното спасение от пожар оборудване , 2020
 • Assoc. Prof. Dimitar Grozev, PhD . Изследване на надеждността на специализираното спасение от пожар оборудване, 2020
 • PolinaAtanasova, PhD Student Assoc. Prof. Daniel Lyubenov, PhD . Проучване на грешките на шофьорите-кандидати при практическо обучение , 2020
 • Assoc. Prof. Dimitar Grozev, PhD Assist. Prof. Ivan Beloev, PhD . Изследване на режими на експлоатация на клетка на водородно гориво Horizon xp 1000 , 2020
 • Assoc. Prof. Dimitar Grozev, PhD Assist. Prof. Ivan Beloev, PhD . Изследване на режими на експлоатация на клетка на водородно гориво Horizon xp 1000 , 2020
 • Assist. Prof. Pavel Stoyanov, PhD . Торетични изследвания на параметрите на урбан пътнически транспорт , 2020
 • PolinaAtanasova, PhD Student Assoc. Prof. Daniel Lyubenov, PhD . Проучване на грешките на шофьорите-кандидати при практическо обучение , 2020
 • Александър Борянов Цеков. Изследване на качеството на транспортната услуга в градския пътнически транспорт в условията на средно голям град, 2019
 • Александър Борянов Цеков. Изследване на качеството на транспортната услуга в градския пътнически транспорт в условията на средно голям град, 2019
 • Александър Борянов Цеков. Изследване на качеството на транспортната услуга в градския пътнически транспорт в условията на средно голям град, 2019
 • Александър Борянов Цеков. Изследване на качеството на транспортната услуга в градския пътнически транспорт в условията на средно голям град, 2019
 • Александър Борянов Цеков. Изследване на качеството на транспортната услуга в градския пътнически транспорт в условията на средно голям град, 2019
 • Александър Борянов Цеков. Изследване на качеството на транспортната услуга в градския пътнически транспорт в условията на средно голям град, 2019
 • Александър Борянов Цеков. Изследване на качеството на транспортната услуга в градския пътнически транспорт в условията на средно голям град, 2019
 • Александър Боянов Цеков. Assessment and analysis of organization of the trolleybus movement, 2019
 • Pencheva V., Tsekov A., Georgiev I., Kostadinov S., . Analysis and assessment of the regularity of mass urban passenger transport in the conditions of the city of Rousse., 2019
 • Виктор Даракев . Изследване движението на тролейбусите по линия „25” от градския транспорт в гр. Русе , 2019
 • Виктор Даракев. Изследване движението на тролейбусите по линия „25” от градския транспорт в гр. Русе , 2019
 • Pavel Stoyanov, PhD. Анализ на някои автобуси маршрути от градския пътнически транспорт в голям град, , 2019
 • Pavel Stoyanov, PhD. Анализ на някои автобуси маршрути от градския пътнически транспорт в горям град , 2019
 • Prof. Velizara Pencheva, PhD Eng.Assoc.Prof. Asen Asenov, PhD Eng.Assist. Prof. Dimitar Grozev, PhDAssoc. Prof. Ivan Beloev, PhDAssoc. Prof. Tsvetelina Georgieva, PhD Prof. Plamen Daskalov, PhD Eng. . Оценка на системата МААС като инструмент за обща икономика в транспорта и прилагането на възможността на водите , 2019
 • Александър Борянов Цеков. Изследване на качеството на транспортната услуга в градския пътнически транспорт в условията на средно голям град, 2019
 • Деница Илиева Митева. Комплексна оценка на нивото на качеството на транспортната услуга при таксиметровите превози , 2017
 • Павел Йорданов Стоянов. Изследване ефективността на градския пътнически транспорт в условията на средноголям град- дисертация за присъждане на докторска степен, 2016
 • Павел Стоянов Йорданов. Изследване ефективността на градския пътнически транспорт в условията на средно голям град -дисертация за присъждане на докторска степен РУ гр. Русе 2016., 2016
 • Павел Стоянов Йорданов. Изследване ефективността на градския пътнически транспорт в условията на средно голям град -дисертация за присъждане на докторска степен РУ гр. Русе 2016., 2016
 • Павел Стоянов Йорданов. Изследване ефективността на градския пътнически транспорт в условията на средно голям град -дисертация за присъждане на докторска степен РУ гр. Русе 2016., 2016
 • Павел Стоянов Йорданов. Изследване ефективността на градския пътнически транспорт в условията на средно голям град -дисертация за присъждане на докторска степен РУ гр. Русе 2016., 2016
 • Павел Стоянов Йорданов. Изследване ефективността на градския пътнически транспорт в условията на средно голям град -дисертация за присъждане на докторска степен РУ гр. Русе 2016., 2016
 • Павел Стоянов Йорданов. Изследване ефективността на градския пътнически транспорт в условията на средно голям град -дисертация за присъждане на докторска степен РУ гр. Русе 2016., 2016
 • Павел Стоянов Йорданов. Изследване ефективността на градския пътнически транспорт в условията на средно голям град -дисертация за присъждане на докторска степен РУ гр. Русе 2016., 2016
 • Павел Стоянов Йорданов. Изследване ефективността на градския пътнически транспорт в условията на средно голям град -дисертация за присъждане на докторска степен РУ гр. Русе 2016., 2016
 • Павел Стоянов Йорданов. Изследване ефективността на градския пътнически транспорт в условията на средно голям град -дисертация за присъждане на докторска степен РУ гр. Русе 2016., 2016
 • Павел Стоянов Йорданов. Изследване ефективността на градския пътнически транспорт в условията на средно голям град -дисертация за присъждане на докторска степен РУ гр. Русе 2016., 2016
 • Павел Йорданов Стоянов. Изследване ефективността на градския пътнически транспорт в условията на средно голям град -дисертация за присъждане на докторска степен , 2016
 • Веселина Ефтимова. Evtimova V., Research on the utilization of transport vehicles in an emergency medical care center. Изследване по усвояването на транспортни средства в авариен медицински център , 2012
 • Veselina Evtimova. RESEARCH ON THE UTILIZATION OF TRANSPORT VEHICLES IN AN EMERGENCY MEDICAL CARE CENTER , 2012
 • Пламена Гагова, Павел Стоянов . Транспорта в град Русе - проблеми и решения РУ "А. Кънчев", с. 85-91 Р., 2011г , 2011
 • Павел Стоянов Йорданов. Приоритетно пропускане на транспортни средства от ГПТчрез бус-лента в град Русе Варна 14-15.с.В., 2011., , 2011
 • Павел Стоянов Йорданов. Изследване движението на тролейбусите по линия „27” от градския транспорт в гр. Русе 2010, том 49, серия 4 53-57с. Р., 2010., 2010
 • Павел Стоянов Йорданов.. Изследване движението на тролейбусите по линия „27” от градския транспорт в гр. Русе, 2010
 • Димитров, Ст.. Изследване на параметрите на индивидуалния и обществен пътнически транспорт в градовете, 2006
 • . Летопис на статиите от българските списания и сборници, 2005
 • . Летопис на статиите от българските списания и сборници, 2004
 • . Летопис на статиите от българските списания и сборници, 2003
 • . Летопис на статиите от българските списания и сборници, 2002
 • . Летопис на статиите от българските списания и сборници, 2002
 • . Летопис на статиите от българските списания и сборници, 2001
 • . Летопис на статиите от българските списания и сборници , 1999
 • . Летопис на статиите от българскитe списания и сборници, 1998
 • . Летопис на статиите от българските списания и сборници, 1994