Монографии
 • Методи и алгоритми за дистанционно наблюдение на земната повърхност. , 2016

 

Статьи
 • ISAR Imaging Algorithm Based on Fourier Dictionary Signal Decomposition and L0 Norm Minimization, International Congress on Information and Communication Technology (ICICT), 2024
 • РАЗРАБОТКА НА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, сп. Компютърни науки и комуникации, 2023
 • РАЗРАБОТКА НА ПЛАТФОРМА „ЗАНИМАТЕЛНА МАТЕМАТИКА” ЗА ПЪРВИ КЛАС, сп. Компютърни науки и комуникации, 2023
 • СЪВРЕМЕННО ПРИЛОЖЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ДОСТЪПНОСТ НА РАДАРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, РЕАЛИЗИРАНЕ НА МОДЕЛ НА РАДАР , сп. Компютърни науки и комуникации, 2022
 • ПРОЕКТИРАНЕ НА УЕБ САЙТ ЗА ПОРЪЧКА НА ХРАНА ОТ МНОЖЕСТВО РЕГИСТРИРАНИ РЕСТОРАНТИ , сп. Компютърни науки и комуникации, 2022
 • ПЛАТФОРМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ЕКРАНА В УЕБ БРАУЗЪРА ЧРЕЗ ASP .NET SIGNALR , сп. Компютърни науки и комуникации., 2022
 • РАЗРАБОТКА НА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, сп. Компютърни науки и комуникации, 2022
 • ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОТГОВОР НА НАРАСТВАЩИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА, сп. Компютърни науки и комуникации, 2022
 • Електронни услуги на Бургаски свободен университет, Конференция на БСУ, 2022
 • SAR Complex Images Subpixel Co-registration. , SIELA 2022, 2022
 • Електронни плащания за участие в конференция, форум или публикация в научно издание. ISSN 1313-8758, Съвременни управленски практики XI "Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията", Бургаски свободен университет, 2021
 • 2-D Sparse Decomposition and L0 Norm Minimization in SAR Imaging. ISBN 978-83-949421-4-4, International Radar Symposium (IRS), 2020
 • Laboratory Automation System Using IOT Devices. ISBN 978-1-7281-4346-0, 21st International Symposium on Electrical Apparatus & Technologies (SIELA), 2020
 • По сигурни електронни плащания през интернет в платформата електронни услуги на БСУ. ISSN 1311-221X, Годишник на БСУ, 2020
 • Signal Modeling and Applications of Pulsar Crab Emissions, International Radar Symposium (IRS), 2019
 • InSAR Modeling of Geophysics Measurements. DOI: 10.5772/intechopen.89293, Geographic Information Systems in Geospatial Intelligence, 2019
 • Spectrum's definition, Fourier transform's cross-correlation and compensation properties in ISAR imaging. ISBN 978-1-4503-7669-3, ICTRS '19 Proceedings of the Eighth International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, 2019
 • IoT Platform for Efficient Management of Power Devices. ISBN 978-619-7126-57-0, ISSN: 1314-7846, http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/211, Computer Sciences and Communications, 2018
 • SAR/ISAR Advanced Image Reconstruction Algorithms. ISBN: 978-619-7126-57-0, ISSN: 1314-7846, http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/208, Computer Sciences and Communications, 2018
 • Ultrasonic Positioning System Implementation and Dynamic 3D Visualization. Print ISSN: 1311-9702, Online ISSN: 1314-4081., BAS, CIT 2017, Vol. 17, No.2, 2017
 • Интелигентна система за управление на домашна мрежа базирана на устройства от тип интернет на нещата., ISSN 1311-221X, БСУ, Годишник, 2017
 • Two-Dimensional l1-Norm Minimization in SAR Image Reconstriction. Print ISSN: 1311-9702; Online ISSN: 1314-4081 , BAN, CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES, Volume 15, No 7., 2016
 • SAR Image Reconstruction Algorithm Based on 2-D Sparse Decomposition and L0 Norm Optimization. Print ISSN: 2414-1763; Online ISSN: 2414-6093, Journal of GeoSpace Science., 2015
 • Консумиране на електронните услуги на БСУ. ISSN 1311-221-X., БСУ, Годишник, 2014
 • Сигурни електронни плащания през интернет в платформата за електронни услуги на БСУ. ISSN 1311-221-X., БСУ, Годишник, 2014
 • One year kids academy for talents in programming, ISSN: 1314-7846, БСУ, Компютърни науки и комуникации, 2014
 • BFU-ROVER the Burgas Free University NASA Space Apps Challenge 2014 Project., сп. "Българска Наука", бр.68, стр.19-23, 2014
 • Модел на сигнал с непрекъсната линейно честотна модулация и имплементация на радиолокационна система със синтезирана апертура., ISSN 1314-7846, БСУ, Компютърни науки и комуникации, 2014
 • Информационно-справочна система (електронно табло) на база LCD дисплеи., ISSN 1311-221-X, БСУ, Годишник, 2013
 • Платформи за електронно обучение като необходим компонент на образователната среда в училищата., Проект BG 051PO 001-4.1.05-0036 ДА МИСЛИМ НАШИТЕ ДЕЦА, 2013
 • От джаджи до роботи с Microsoft Gadgeteer., ISSN 1314-7846, БСУ, Компютърни науки и комуникации, 2013
 • Оптично разпознаване на символи и конвертиране на изображение в текс посредством крос корелация., ISSN 1314-7846, БСУ, Компютърни науки и комуникации, 2012
 • Числено моделиране на диферентни интерферограми с ефективна подпикселна крос-корелационна корегистрация., ISSN 1311-221-X , БСУ, Годишник, 2011
 • Open platform for conference organization, based on the "Open conference system", realized under a research project of Burgas Free University, ISBN 978-84-615-3324-4, ISSN 2340-1095., ICERI 2011, 2011
 • Internet-based system for e-journals, based on the "Open journal system", realized under a research project of Burgas Free University, ISBN 978-84-615-3324-4, ISSN 2340-1095., ICERI 2011, 2011
 • Synthesis of Interferogram Based on DEM of Dilijan in Caucasus region, Armenia. ISSN: 1878-0296, ESIAT 2011, China, 2011
 • Получаване и обработка на спектрални сателитни изображения със средна резолюция от европейската агенция за космическа изследвания, ISSN 1311-221-X, БСУ, Годишник, 2010
 • Осигуряване на обучение по безопасност и сигурност в туризма в рамките на европейски проект TSST., ISSN 1312-6016, БСУ, Бизнес посоки., 2010
 • Проектиране и реализация на уеб платформа за колаборативна работа и споделяне на знания в електронен формат., ISSN 1312-6016 , БСУ, Бизнес посоки., 2009

 

Отчеты
 • Електронна главна книга на Бургаски свободен университет , VI Международна конференция ICGSM „Прилагане на стандартите за ESG за сигурни стратегически производства“ , 2023
 • Complex SAR Signal Modeling and Image Reconstruction. ISBN 978-1-4503-6580-2, In Proceedings of ICTR 2018, 8-9 October 2018, Barcelona, Span, pp. 75-81, 2018
 • Interferometric SAR Modeling of Geophysics Measurements. ISBN 978-5-8084-2333-6 , International Conference "Contemporary Problems of Geography and Geology", (Dedicated to the 100th anniversary of the Yerevan State University), September 27-29,2018, Yerevan, Armenia, 2018
 • SAR-INSAR Advanced Image Reconstruction Algorithms. ISBN 978-619-7126-57-0, Конференция, БСУ, 2018
 • Интернет на нещата платформа за ефективен мениджмънт на електрически консуматори. ISBN 978-619-7126-57-0, Конференция, БСУ, 2018
 • Home Automation System Based on ESP 8266. ISBN: 978-1-5386-3419-6, 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), 2018
 • Kalman Tracking Filter in 3-D Space, Print ISBN 978-3-7369-9542-0, Online ISSN: 2155-5753, IRS, Prague, CD, 2017
 • Multi-Satellite Interferometric SAR System. ISBN 978-989-758-200-4, Fifth International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, 2016
 • Ultrasonic Sensor Explorer, ISBN 978-619-160-648-1, Siela 2016, 2016
 • Multifunctional inverse synthetic aperture radar: main processing Algorithms. ISBN 978-989-758-200-4, БСУ, Конференция, 2016
 • Фабрика за роботи. ISBN 978-619-7126-11-2, БСУ, Конференция, 2015
 • GISAR image reconstruction based 2-D smoothed l0 norm minimization in sparse decomposition. ISBN 978-1-4799-7841-0 , 16th International Radar Symposium (IRS), 2015
 • L0 norm optimization in SAR image reconstruction based on sparse decomposition. ISBN 978-619-7126-11-2 , БСУ, Конференция, 2015
 • Продължаващо обучение чрез дигитално съдържание в курса за външни потребители Академия за таланти по програмиране към Университетски център за дистанционно обучение. ISBN 978-954-8468-96-1, Национална научно-практическа конференция ИНОВАЦИИ В ПРИЛАГАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, 2014
 • Виртуална общност на Академия за таланти по програмиране към Университетски център за дистанционно обучение. ISBN 978-954-8468-96-1, Национална научно-практическа конференция ИНОВАЦИИ В ПРИЛАГАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, 2014
 • Управление на българския робот РОБКО-01, ISBN 978-954-8468-97-8, Конференция, Офис за технологичен трансфер, 2014
 • SAR triangle CW LFM signal formation and imaging. ISBN 978-1-4799-5818-4, Siela 2014, 2014
 • BSAR Geometry, Range Resolution Determination and Signal Modeling, ISBN: 978-619-90124-1-3, ISRSSP 2013, Bulgaria, Sofia, 2013
 • CW SAR Signal Model and system implementation., ISBN 978-954-9370-99-7, Конференция, БСУ, 2013
 • Академия за таланти по програмиране на една година., ISBN 978-954-9370-99-7, Конференция, БСУ, 2013
 • Интеграция на студентска база данни с платформа за електронно обучение, ISBN 978-954-9370-87-4, БСУ, ЦИТН, Сборник доклади, 2012
 • Разработване на системи за електронно изпитване чрез прилагане на тестова форма, ISBN 978-954-9370-87-4, БСУ, ЦИТН, Сборник доклади, 2012
 • Landslides in north-eastern Armenia investigated by radar interferometry and GIS modelling. ISBN 978-954-724-049-0, International Jubilee Conference, UACEG2012, University Of Architecture, Civil Engineering And Geodesy, 2012
 • Bistatic SAR SLC Image modelling and Interferometric Generation, ISBN 978-989-8565-28-0, ICTRS 2012, 2012
 • Fourier transform in complex SAR image reconstruction and interferomeric generation, ISSN 1314-6297, SIELA 2012, 2012
 • SAR pseudo differencial interferogram modeling, ISBN 978-954-9370-80-5, БСУ, Конференция, 2011
 • Digital elevation models of territories under risk in Caucasus region-Armenia, ISBN 978-954-9370-80-5, БСУ, Конференция, 2011
 • InSAR Study of Landslides in the region of lake Sevan, Armenia, ISBN 978-92-9221-261-2, ESA, FRINGE 2011, Italy, 2011
 • Електронни интернет базирани платформи за организиране на конференции и публикуване на електронни списания, ISBN 978-954-9370-80-5, БСУ, Конференция, 2011
 • TSST платформа за електронно обучение и споделяне на знания и материали в електронен формат, ISBN 978-954-9370-72-0, БСУ, Конференция , 2010
 • Landslide phenomena in sevan national park - Armenia, ISBN 978-92-9221-250-6, ISSN 1609-042X, ESA, Living Planet 2010, Norway, 2010
 • SAR Imaging Model, ISBN 978-954-9370-72-0, БСУ, Конференция, 2010
 • Проактивно обучение в рамките на научно-изследователски проект "english for special purposes", ISBN 978-954-9370-72-0, БСУ, Конференция, 2010
 • Обучение на работното място - технологични подходи и решения. ISSN: 1311-221-X, БСУ, Годишник, 2009
 • Електронно обучение и колаборация по специализиран английски език реализирани в рамките на научно-изследователски проект "English For Special Purposes" проведен в Бургаски свободен университет, ISBN 978-954-21-0446-9, ИУ Варна, юбилейна конференция., 2009
 • SAR mapping equations and coordinate transformations. ISBN 978-954-323-530-8, Siela 2009, 2009
 • Comparison Analysis of ESA software products and their functionality for interferometric processing, ISBN 978-954-323-530-8, Siela 2009, 2009
 • Keyshop - платформа за електронно обучение, колаборативна работа, съвместно споделяне на знания и материали в елекетронен формат. ISSN: 1311-4506, Юндола, 2009
 • Изработване на платформа за електронни услуги на БСУ по научно-изследователски проект "Справочно-информационна система на електронните графици". ISSN: 1311-221-X, БСУ, Годишник, 2009
 • Моделиране на процеса на формиране на InSAR сигнал, ISBN 978-954-9370-63-8, БСУ, Конференция, 2008
 • Пускане в експлоатация на студентски сървър за електронна поща и неговата интеграция с платформата за електронно обучение Moodle, ISBN 978-954-9370-63-8, БСУ, Конференция, 2008
 • Програмно осигуряване на изчисление на параметрите на ISAR геометрично-кинематичния сценарий, ISSN 1313-2407, БСУ, Научна конференция "Съвременни технологии 2007", 2007
 • Изграждане на система за On-Line регистрация на кандидат-студенти и плащане на такси за изпити през интернет чрез системата за електронно разплащане E-Pay, ISSN 1311-221-X, БСУ, Годишник, 2007
 • Изграждане на интернет базирана кандидат-студентска информационна система за бургаския свободен университет, ISSN 1311-221-X, БСУ, СНТ 2001, 2001

 

Учебники и пособия
 • Linux System Programming, ISBN: PDF 978-619-7126-69-3, MOBI 978-619-7126-70-9, EPUB: 978-619-7126-71-6, https://dimitar-minchev.gitbook.io/linux-system-programming/, 2023
 • Developing Cross-Platform Apps, ISBN: PDF 978-619-7126-66-2, MOBI 978-619-7126-67-9, EPUB 978-619-7126-68-6, https://dimitar-minchev.gitbook.io/developing-cross-platform-apps/, 2023
 • Успех на матурата по Информатика за 11.-12. клас ПП. Тестове за държавен зрелостен изпит, 2023
 • Информитка за 12 клас. Профилирана подготовка. Модул: Програмиране на информационни системи, 2023
 • Информатика за 12 клас. Профилирана подготовка. Модул: Програмиране на информационни системи., 2022
 • Академия за таланти по програмиране., 2017
 • Ръководство по програмиране на базата на езика C++., 2016
 • Microsoft Small Basic. Въведение в програмирането., 2015
 • Практическо ръководство по тримерен печат. Асемблиране, настройки, принтиране., 2015
 • Ръководство по роботика. Lego Mindstorm NXT2 комплекти 9797 и 9695., 2015
 • Ръководство за разработване на електронни курсове за дистанционно обучение., 2014
 • Жълта книга по C#., 2013
 • Практикум по интернет приложения., 2011
 • Ръководство по програмиране на базата на езика C++., 2009
 • English for Special Purposes., 2009

 

Научно-исследовательские проекты
 • Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“, Национален друг, МОН
 • Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“, Национален научен или образователен, МОН
 • Национална програма "Обучение за ИТ кариера" за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“, Национален научен или образователен, Министерство на образованието и науката
 • Национален проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - Фаза 2", Национален научен или образователен, Министерство на образованието и науката
 • Национална програма "Обучение за ИТ кариера" в специалност "Приложен програмист", Национален научен или образователен, Министерство на образованието и науката
 • Национална програма "Обучение за ИТ кариера" в специалност "Приложен програмист", Национален научен или образователен, Министерство на образованието и науката
 • Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1", Национален научен или образователен, Министерство на образованието и науката
 • Бистатична радиолокационна система за превенция на нарушения на сухопътни, въздушни и морски граници: модели и злгоритми за синтез на сигнали и реконструкция на изображението, НИП, БСУ
 • Национална програма "Обучение за ИТ кариера" за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“, НИП, МОН
 • Разработване на иновативен продукт – Интелигентна система за приоритетно разпределение на алтернативната електрическа енергия към собствен консуматор, НИП, Солвентер ООД
 • Школа по роботика, НИП, БСУ
 • Програмно-техническа система за визуализация на обекти, релеф и релефни деформации, НИП, БСУ
 • Клуб за приложно програмиране в БСУ, НИП, БСУ
 • Растеж и устойчивост чрез платформа за обучение и развитие, EEA-Grants, Фондация "Програма стъпка по стъпка"
 • № 93-00-07/07.01.2013 г., проект "Информационно-справочна система на база LCD дисплеи", НИП, БСУ
 • BG051РО 001-4.1.05-0036 - ДА МИСЛИМ НАШИТЕ ДЕЦА, процедура: BG 051РО 001-4.1.05 - Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" , Министерство на образованието младежта и науката
 • BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики", процедура: BG051PO001-3.3.07 "Ученически и студентски практики", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Министерство на образованието младежта и науката
 • BG051PO001-3.1.08-0017 "Уни-Съвършенство - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет", процедура: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Министерство на образованието младежта и науката
 • BG051PO001-1.1.06 "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж", проект: "Ново начало - от образование към заетост", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Агенция по заетостта, Европейски социален фонд
 • BG051PO001-4.3.04-003 "Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот", процедура: BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование" , Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Министерство на образованието младежта и науката
 • Въвеждане в експлоатация на интернет-базирани платформи за електронни издания и организиране на конференации, НИП, БСУ
 • Електронна платформа за организиране на конференции, НИП, БСУ
 • Моделиране и наблюдение на геологически бедствия в района на Кавказ - Армения чрез прилагане на интерферометрична радарна система със синтезирана апертура (InSAR). Програма на НАТО за безопасност на околната среда (ESP), Международен научен или образователен, NATO Science for Peace and Security Programme, Collaborative Linkage Grant, NATO CLG: ESP.EAP.CLG. 983876
 • Интернет базирана система за електронни списания, НИП, БСУ
 • Електронен курс по специализиран английски език за студенти от специалности Връзки с обществеността и Журналистика от ЦХН, НИП, БСУ
 • Обработка на комплексни изображения, получени с ASAR-ENVISAT за превенция и оценка на последствията от природни бетствия, НИП, БСУ
 • Справочно-информационна система на електронните графици, НИП, БСУ
 • English for Special Purposes, НИП, БСУ
 • Training Safety and Security in Tourism /TSST/ (2008-1-BG1-LEO05-00437), Leonardo da Vinci, EU
 • Електронно изработване и управление на учебните графици, НИП, БСУ
 • Електронното обучение в БСУ. Разработване на електронни курсове и тяхното интегриране в обучението., НИП, БСУ
 • Методи и алгоритми за получаване на радиолокационни изображения на движещи се обекти със сложна геометрия , НИП, БСУ
 • Keyshop - a New Culture of Learning (134022-LLP-2007-DE-GRUNDVIG-GMP), GRUNDVIG, EU
 • ISAR и SAR технологии за възстановяване образи на обекти със сложна геометрия с прилагането на сигнали с висока разделителна способност , НИП, БСУ, ЦИТН
 • PARMENIDE - Promoting Advanced Resources and Methodologies for New Teachers in Digital Education, Leonardo da Vinci, EU
 • Единна база данни за студентите в БСУ, модул към Академичнатта информационна система, НИП, БСУ
 • Изграждане на BFUAdmission - Система за on-line регистрация на кандидат-студенти и плащане на такси за изпити през Internet, чрез системата за електронно разплащане ePay, НИП, БСУ
 • Пилотен проект за изграждане на университетска безжична мрежова инфраструктура., НИП, БСУ
 • Реализация на клъстер за паралелна обработка на информация, НИП, БСУ

 

Цитируется
 • Dr.N.J.R.Muniraj, R. Pramoth, S. Abhishek, J. Anoit Joshua Paul, J. Hari Krishna. AI Cum AR Based Smart Home Automation System, 2022
 • Dongseon Kim , Hojoong Kim , Jinhyun Kim. ??? ??? ?? ??? ???? ??? ????? ?? ?? ????, 2022
 • Dongseon Kim, Hojoong Kim, Jinhyun Kim. Screw Transformation Mechanism of Screw-Propelled Robot for Efficient Void Detection in Grease Pipe, 2022
 • B. Sricharan, K. Hima Bindu, A. Laasya Lata & D. Ajitha . Tetra Bot - A Multi-purpose Robot, 2022
 • Meera Alblooshi, Iman Alhammadi, Naema Alsuwaidi, Sara Sedrani, Alia Alaryani & Deepa Pavithran . Low-Cost Home Intrusion Detection System: Attacks and Mitigations, 2022
 • P. E. Mendez-Monroy, E. Cruz May, M. Jim?nez Torres, J. L. G?mez Hern?ndez, M. Canto Romero, I. Sanchez Dominguez, O. May Tzuc and A. Bassam. IoT System for the Continuous Electrical and Environmental Monitoring into Mexican Social Housing Evaluated under Tropical Climate Conditions, 2022
 • Koleva, Ivet B., Borislav R. Yoshinov, and Radoslav R. Yoshinov. Digitalization of Educational Materials and Establishment of Electronic Archive in the Rehabilitation Field, 2022
 • J. H. Park and S. C. Park. Complex Range Resolution Model of Point Scatterers in LFM Chirp Pulse Radar, 2022
 • S. Zahiri-Rad, A. P. Weiss, A. Kr?pfl and E. Leitgeb. Visible Light based Positioning by Continuous Frequency-Modulated LEDs in Combination with Fingerprinting, 2022
 • de Matos, Douglas, Hugo Henrique Barbosa Pereira, and Vanessa Cristina Lopes Santos. Industry 4.0 and Fire Safety: Proposal for a Low Cost Security Monitoring System, 2021
 • Omar Shrit. Automatic coordination of a quadcopters fleet using ad hoc communications, 2021
 • Maciuk, Kamil and Apollo, Michal and Cheer, Joseph M. and Kone?n?, Ond?ej and Kozio?, Krystian and Kudrys, Jacek and Mostowska, Joanna and R?g, Marta and Skorupa, Bogdan and Szombara, Stanis?aw. Determining Peak Altitude on Maps, Books and Cartographic Materials: Multidisciplinary Implications, 2021
 • Asha Rani Mishra, Sanjeev Kumar Pippal, Asif, Akshat Kumar, Dhananjay Singh, Abhijeet Singh. Clear Vision-Obstacle detection using Bat Algorithm Optimization Technique, 2021
 • Rahman Atiqur. Smart car parking system model for urban areas, 2021
 • M. K. Syfullah, H. I. Peyal, S. S. Bipro, S. M. Shahriar and M. H. Mondol,. IoT Based Multi-layered Security & Automated Monitoring System, 2021
 • Yasen T. Prokopov. Satellite radar interferometry as an alternative for some applied geodesy tasks, 2021
 • Rahman Atiqur. Radio frequency identification based smart parking system using internet of things, 2021
 • Kumeel Rasheed, Luqman Shahzad, Syed Saad, Hassaan Ali Khan, Waqas Ahmed, Touseef Sadiq. Parking Guidance System Using Wireless Sensor Networks, 2021
 • Rahman Atiqur. Automated smart car parking system for smart cities demand employs internet of things technology, 2021
 • Mustafa Wassef Hasan. Covid-19 fever symptom detection based on IoT cloud, 2021
 • Abhishek Chauhan. IoT based Nonviolent Application, 2021
 • Бойнагрян, Владимир Р., Авакян, А. А.. Изученность распространения и развития опасных экзогенных процессов и явлений и их воздействия на транспортные коммуникации горных стран (на примере Южного Кавказа и Центральной Азии) , 2021
 • Akshad Patel. Voice Enabled Home Automation System, 2021
 • Qian Lin, Xiao-zheng Wang, Li-ning Jia, Si-wei Chen and Dan-hui Hu. Intelligent Remote Hosting System for Plants, 2021
 • Abhishek Chauhan. IoT based Nonviolent Application, 2021
 • Wilen Melsedec O. Narvios and Y. Q. Nguyen. Automatic power factor correction for three-phase induction motors with embedded IoT-Based monitoring system, 2021
 • Mahantesh Mattada, Saba Fatima, V. Viswanatha, Kalyani Rasika, P. Vishwanath. Smart power management system for uninterrupted power supplies (UPS) with priorities, 2021
 • Praveen Kumar, Rishabh Jain, Deepak Kumar & Seema Rawat . Interdisciplinary Implementation of Supervised Real-Time Waste Management, 2021
 • Aleksey V. Zinkevich. ESP8266 Microcontroller Application in Wireless Synchronization Tasks, 2021
 • Miika Tolonen, Tuomo Kauranne, Juha Hartikka, Mauno Ritola, Matti Korhonen. Directional sensitivity of track initialisation of a multistatic Doppler-only passive radar network, 2021
 • M. Tolonen, T. Kauranne, J. Hartikka, M. Ritola and M. Korhonen. Iterative Doppler-Only Track initialization enhanced with Direction of Arrival information, 2021
 • Forootan, Ehsan and Farzaneh, Saeed and Naderi, Kowsar and Cederholm, Jens Peter. Analyzing GNSS Measurements to Detect and Predict Bridge Movements Using the Kalman Filter (KF) and Neural Network (NN) Techniques, 2021
 • Silva, Eder Andrade da. Desenvolvimento de um Sistema Embarcado Autocalibrado para Gest?o Energ?tica pelo Lado da Demanda, 2021
 • Ivan Garvanov, Magdalena Garvanova. New approach for smart cities transport development based on the internet of things concept, 2021
 • Usha G, Sunanda V, Roopa N, Afroj Y, Trivedi R. Aircraft anticollision system using Arduino, 2021
 • Aniket Kumar; Saisrikar Lanka; Aditya Suresh Pillai. Multi-Utility Walking Assist, 2021
 • AP Weiss, FP Wenzl, C Leiner. 3D Visible Light Positioning of an Angle Diverse Receiver based on Track Analysis, 2020
 • S Wang, A Then, R Herschel. UAV Tracking based on Unscented Kalman Filter for Sense and Avoid Applications, 2020
 • I Vaccari, M Aiello, E Cambiaso . Slowtt: A slow denial of service against iot networks, 2020
 • Z Wei, J Zhang, Z Xu, Y Liu. Optimization Methods of Compressively Sensed Image Reconstruction Based on Single-Pixel Imaging, 2020
 • R Atiqur, Y Li, AM Liton. North American Academic Research, 2020
 • RJ Ong, KNF Azir. Low Cost Autonomous Robot Cleaner using Mapping Algorithm based on Internet of Things (IoT), 2020
 • AR Ibrahim, ZM Abood . Implementation of anti-collision train prototype based on arduino microcontroller, 2020
 • M Tolonen, T Kauranne, J Hartikka. Estimating the performance of a Passive Multi-static Doppler-only Radar Network, 2020
 • D Yukhimets, A Sych. Designing a Method for Constructing Distributed Open ACS Based on the ESP-NOW Wireless Protocol, 2020
 • AO Matossian, H Baghdasaryan, A Avagyan, H Igityan. A New Landslide Inventory for the Armenian Lesser Caucasus: Slope Failure Morphologies and Seismotectonic Influences on Large Landslides, 2020
 • SY Prawiro, D Arseno, E Edwar . Underwater Object Detection Based On Distance Measurement Using Ultrasonic, 2019
 • A Rai, A Maurya, A Ranjan, R Gupta. Smart Traveler—For Visually Impaired People, 2019
 • CS Lim, YK Chan, VC Koo, WHH Hii. Phase Statistical Model and Correction in Imagery of Ground Based Synthetic Aperture Radar (GBSAR) for Land Deformation Monitoring, 2019
 • Christofer N. Yalung, Cid Mathew S. Adolfo. Analysis of Obstacle Detection Using Ultrasonic Sensor. e-ISSN: 2395-0056, p-ISSN: 2395-0072., 2019
 • L Syafa'ah, AE Minarno, FDS Sumadi. ESP 8266 For Control And Monitoring In Smart Home Application, 2019
 • AM Kamal, SH Hemel. Comparison of Linear Displacement Measurements Between A Mems Accelerometer and Hc-Sr04 Low-Cost Ultrasonic Sensor, 2019
 • A Anil, D Mohan, P Raj, P KC. Area calculation by using adxl335 and ultrasonic distance sensor., 2019
 • H Rakshith, R Adithi, M Vinodhini. 2D Mapping Robot using Ultrasonic Sensor and Processing IDE, 2019
 • Wei Fu, Defu Jiang, Yu Su, Rong Qian, Yang Gao.. Implementation of wideband digital transmitting beamformer based on LFM waveforms. Print ISSN: 1751-9675, Electronic ISSN: 1751-9683, DOI: 10.1049/iet-spr.2016.0114., 2019
 • Miftahul Firdaus, Dharu Arseno, Edwar Edwar. Deteksi Target 2d Menggunakan Array Transduser Untuk Aplikasi Sonar. ISSN: 2355-9365, 2018
 • Antonio Carlos Bento, Norberto dos Santos, Jose Carmino Gomes Junior. An Experiment with 3 Layers Development for IoT with NodeMCU12e + Nextion. ISSN: 2349-6495(P), 2456-1908(O), 2018
 • D.Roy, P.Babu, S.Tuli. Sparse Reconstruction-Based Thermal Imaging for Defect Detection. Print ISSN: 0018-9456, Electronic ISSN: 1557-9662, DOI: 10.1109/TIM.2018.2889364., 2018
 • Fu, Wei & Jiang, Defu. . Radar Wideband Digital Beamforming Based on Time Delay and Phase Compensation. DOI: 10.1080/00207217.2018.1426121, 2018
 • D. Vakula, Yeshwanth Krishna Kolli. Low cost smart parking system for smart cities. DOI: 10.1109/ISS1.2017.8389415, Electronic ISBN: 978-1-5386-1959-9, DVD ISBN: 978-1-5386-1958-2, 2017
 • Silvia Bianchini, Federico Raspini, Andrea Ciampalini, Daniela Lagomarsino, Marco Bianchi, Fernando Bellotti & Nicola Casagli. Mapping landslide phenomena in landlocked developing countries by means of satellite remote sensing data: the case of Dilijan (Armenia) area. ISSN: 1947-5705 (Print) 1947-5713 (Online), 2017
 • ???? ?m? ??? ???. ?????????????????, 2017
 • Andy S. Chiou, Jian-Jia Lai, Monique Chiu. The Study And Implementation of the Integraion of Distance Measurement And Push Notification Technology. DOI: 10.6285/MIC.6(2).03, 2017
 • Xiao-ran Shi, Feng Zhou, Bo Zhao, Ming-liang Tao, Zi-jing Zhang. Deception jamming method based on micro-Doppler effect for vehicle target. Print ISSN: 1751-8784, Electronic ISSN: 1751-8792, DOI: 10.1049/iet-rsn.2015.0371, 2016
 • Yang, H., Liu, Z., Wei, X., Liao, D., Peng, B.. Anti-jamming range imaging using slope-varying LFM signal based on compressed sensing, 2015 3rd International Workshop on Compressed Sensing Theory and its Applications to Radar, Sonar, and Remote Sensing, CoSeRa 2015 7330292, pp. 199-203, 2015
 • Lazarov A., Kostadinov T. . Bistatic SAR/ISAR/FSR: Theory Algorithms and Program Implementation. ISBN: 978-1848215740, 2014
 • G. M. Aleksanyan, M. A. Grigoryan. Detection and Monitoring of Surface Deformations in Armenia Using INSAR Satellite. Print ISBN: 978-94-007-7002-7, Online ISBN: 978-94-007-7003-4., 2013
 • И.Гарванов. Радар с пряко разсейване. ISBN: 978-954-2946-45-8 , 2012